Suy niệm với Mẹ, ngày 28.7

0

Thứ Ba, ngày 28.07.2015

Tuần 17 TN

Mt 13,36-43

Ai có tai thì nghe” (Mt 13,43).

Như Mẹ: Trong Tin Mừng, có nhiều lần Chúa dùng câu nói: “ai có tai thì nghe”. Điều này chắc hẳn là Chúa muốn mời gọi chúng ta nghe Chúa nhiều hơn. Nghe với thái độ chăm chú và yêu mến. Nghe hiểu và đem ra thực hành. Để có được sự nhạy bén thiêng liêng trong việc nghe Lời Chúa, chúng ta cần luyện tập mỗi ngày.

Với Mẹ: Lời Chúa là lời mang lại sự sống. Xin cho Lời Chúa luôn âm vang trong tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn để tâm để nghe điều Chúa muốn dạy bảo chúng con qua các dấu chỉ của cuộc sống mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, Mẹ luôn nghe và mau mắn thực hành Lời Chúa, xin Mẹ mở rộng đôi tai chúng con, để chúng con cũng biết nghe Lời của Chúa, nhất là biết vâng theo thánh ý của Chúa mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon