Giám mục nào không cầu nguyện, thì Giám mục đó đang phá hoại Giáo hội

0

Giám mục nào mà không cầu nguyện,

thì Giám mục đó đang phá hoại Giáo hội

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 22.01.2016

32

Nhiệm vụ chính của một Giám mục là cầu nguyện và công bố sự Phục Sinh của Chúa Giê-su. Một vị Giám mục mà không cầu nguyện, và cũng không loan báo Tin Mừng, thì trở thành nguyên nhân đưa đến “những nỗi khổ đau trong dân Chúa” – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.

Đức Thánh Cha đã khởi đi từ bài Tin Mừng trong ngày theo Thánh Mác-cô (Mc 3,13-19), trong đó nói về việc Chúa Giê-su tuyển chọn nhóm Mười Hai. Chúa Giê-su đã tuyển chọn họ, “để họ cùng với Ngài, rao giảng và trừ quỷ” – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Mười hai Tông Đồ của Chúa Giê-su chính là các Giám Mục tiên khởi của Giáo hội – Đức Thánh Cha bổ sung. Và các Giám Mục chính là những cột trụ gánh vác Giáo hội.

“Các Giám mục chúng tôi có trách nhiệm này: trở nên các chứng nhân. Chúng tôi làm chứng rằng, Chúa Giê-su, Thiên Chúa của chúng ta, đang sống, và rằng, Ngài đã phục sinh và đang đồng hành với chúng ta. Chúng tôi làm chứng rằng, Chúa Giê-su, Thiên Chúa của chúng ta, đã đến cứu độ chúng ta, và đã trao hiến mạng sống của Ngài cho chúng ta. Chúng tôi làm chứng rằng, Chúa Giê-su chính là Thiên Chúa của chúng ta, là niềm hy vọng của chúng ta, luôn luôn đón nhận chúng ta về bên Ngài, cũng như tha thứ tất cả. Làm chứng: cuộc sống của chúng tôi với tư cách là Giám mục phải là như thế, có nghĩa là một chứng tá đích thực về sự Phục Sinh của Chúa Ki-tô.”

Như vậy, một Giám mục có hai nhiệm vụ – Đức Thánh Cha lưu ý mọi người. Nhiệm vụ trước tiên của Giám mục là hiệp thông với Chúa Giê-su qua đời sống cầu nguyện: “Nhiệm vụ đầu tiên của một Giám mục không hệ tại ở chỗ đưa ra những kế hoạch mục vụ, không, không! Cầu Nguyện, đó là nhiệm vụ của Ngài!” Và nhiệm vụ thứ hai: một Giám mục phải làm chứng một cách cụ thể cho Đức Tin của mình: “Công bố ơn cứu độ của nhân loại nhờ vào Thiên Chúa chúng ta, và như thế có nghĩa là giảng dậy. Cả hai nhiệm vụ – Cầu Nguyện và Làm Chứng – đều không đơn giản, nhưng chúng gia cố cho những cột trụ của Giáo hội. Nếu những cột trụ này bị yếu, vì một Giám mục không cầu nguyện, hay cầu nguyện rất ít, hay nếu Ngài không công bố Tin Mừng, nhưng chỉ quan tâm tới những chuyện khác, thì trước hết là dân Thiên Chúa sẽ bị phá hoại, vì điều mà nó tạo nên Giáo hội, sẽ trở nên yếu nhược hơn.”

Giáo hội cần tới các Giám mục như thế, nếu không thì Giáo hội vẫn luôn cứng nhắc. Nhưng điều quan trọng là các tín hữu cầu nguyện cho các Giám mục của mình. Đó là một “bổn phận của Đức Ái”, giống như một đứa con yêu mến cha mẹ mình và cầu nguyện cho họ.

“Vì thế, hôm nay Cha mời gọi tất cả anh chị em, hãy cầu nguyện cho các Đức Giám mục của chúng ta. Vì ngay cả các Giám Mục chúng tôi cũng là những tội nhân, chúng tôi cũng có những yếu đuối của mình, và cũng giống như Giu-đa, chúng tôi cũng không được che chắn trước những cơn cám dỗ. Ngay cả Giu-đa cũng được tuyển chọn để trở thành một trụ đỡ của Giáo hội. Ngay cả chúng tôi cũng có thể rơi vào cơn cám dỗ không muốn cầu nguyện, không muốn loan báo Tin Mừng hay không muốn xua trừ ma quỷ… Vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện, xin cho các Đức Giám mục trở nên điều mà Chúa Giê-su muốn về các Ngài… Trong mỗi Thánh Lễ, chúng ta vẫn cầu nguyện cho các Đức Giám mục, cho Phê-rô, thủ lãnh của Giám Mục Đoàn, cũng như cho Đức Giám mục địa phương. Nhưng việc chỉ cầu nguyện như thế là quá ít: Vì người ta chỉ nêu tên các Ngài ra ra một cách vắn gọn, rồi sau đó mau chóng thực hiện tiếp chuyện khác. Thay vì như thế, chúng ta hãy cầu nguyện cho các Ngài từ tận cõi lòng: Lạy Chúa, xin bảo vệ các Đức Giám mục trong con tim của Chúa!”

Theo de.rv 22.01.2016 mg

Lm. Đa-minh Thiệu chuyển ngữ

Comments are closed.