Thơ: Thánh Thần Thiên Chúa

0

THÁNH THẦN THIÊN CHÚA

ThanhThan13b

Chúa Thánh Linh chính là Đấng Sáng Tạo
Đấng Bảo Trợ, An Ủi và Canh Tân
Là Thần Khí, là Đấng ban Bình An
Thần Công Lý luôn bảo vệ Chân Lý

Xin ngự đến, lạy Thánh Thần Thiên Chúa!
Ban KHÔN NGOAN giúp phân biệt đúng – sai
Giúp HIỂU BIẾT các Giới Răn rạch ròi
Giúp LO LIỆU để giải quyết cuộc sống

Xin ban ơn SỨC MẠNH để anh dũng
Quyết vượt qua mọi khó nguy cuộc đời
Và chu toàn các bổn phận hằng ngày
Con chỉ mong sống vuông tròn Thánh Ý

Xin mở lòng và khơi nguồn trí tuệ
Giúp THÔNG MINH để biết Ý Chúa Trời
Trong gian truân, đau khổ hoặc mừng vui
Biết chấp nhận, không thở than, so sánh

Xin giúp con sống ĐẠO ĐỨC, chân chính
Luôn yêu mến, tín thác Chúa nhân từ
Đồng thời biết nâng đỡ và sẻ chia
Giúp tha nhân trong tất cả hoàn cảnh

Xin giúp con KÍNH SỢ CHÚA chí thánh
Dẫu vui buồn con vẩn tôn thờ Ngài
Luôn kính trọng quyền năng Chúa đêm ngày
Tránh mọi điều làm mất lòng Thiên Chúa

Lạy Ngôi Ba, xin xót thương che chở
Và nâng đỡ trên mọi bước đường đời
Vì con đây yếu đuối và hèn mọn lắm thôi
Không có Ngài, con chẳng làm gì được!

Xin Nước Thiêng gội hồn con được mát
Xin Lửa Thiêng thiêu đốt cuộc đời con
Xin Gió Thiêng thổi con trên đường trần
Và biến con nên khí cụ của Chúa

TRẦM THIÊN THU
Lễ Hiện Xuống – 2016

Comments are closed.