Thơ: Cầu Danh Thánh Mẹ

0

46

CẦU DANH THÁNH MẸ

Con đường dẫn tới sáng tươi
Là con đường hẹp và rồi qua sông
Gian nan ngày tháng chập chùng
Nhưng chẳng thể dừng dẫu đạp phải gai
Thời gian chẳng đợi chờ ai
Phải nên hoàn thiện trước ngày lâm chung
Lá xanh hay lá úa vàng
Bất ngờ lá rụng dẫu không gió nhiều
Chuyện cần gấp, phải tính mau
Chẳng biết lúc nào hơi thở chợt ngưng
Cầu xin Danh mẹ không ngừng
Bây giờ đến phút lâm chung cuộc đời

TRẦM THIÊN THU
Lễ Kính Mẫu Danh Maria, 12-9-2017

Comments are closed.