Thơ: Vòng Truyền Giáo

0

194

Nguyện cầu từng Chuỗi Mai Côi
Theo từng hạt nhỏ quyện lời Thánh Kinh
Êm đềm từng hạt ân tình
Kết vòng truyền giáo, an bình tâm can
Vâng nghe lệnh Chúa truyền ban
Ra đi loan báo Phúc Âm Nước Trời (1)
Khốn thay cho chính thân tôi
Nếu không loan báo Tin Vui Chúa truyền (2)
Ra đi với Mẹ nhân hiền
Vững tâm an dạ, không còn lo chi
Cứ làm cần mẫn sớm khuya
Còn phần kết quả Chúa lo liệu rồi
Đừng vinh danh “cái tôi” tồi
Thu mình nhỏ lại để Ngài lớn lên (3)

TRẦM THIÊN THU
Khánh Nhật Truyền Giáo, 22-10-2017

……………………………………………………..

(1) Mc 16:15 – “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (tương đương Mt 28:19-20).
(2) 1 Cr 9:16 – “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!”.
(3) Ga 3:30 – “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi”.

Comments are closed.