Đức Thánh Cha khẳng định sự cần thiết phải chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta

0

Đức Thánh Cha khẳng định
sự cần thiết phải chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta

Thông điệp Video của Đức Thánh Cha Phanxico gửi Hội nghị Quốc tế Chuyên đề về Tông huấn Laudato si’ (Chúc tụng Chúa)

CTV Screenshot

Đức Thánh Cha nói trong video phát hành ngày 30 tháng Mười Một, 2017, “Những vấn đề tàn phá môi trường tự nhiên đang ngày càng xấu hơn và những hậu quả trên đời sống của người dân thật tồi tệ.”

Thông điệp video được gửi tới các tham dự viên của Hội nghị Quốc tế Chuyên đề về Tông huấn “Laudato si’, chăm sóc ngôi nhà chung, một sự chuyển biến cần thiết cho sinh thái học nhân văn,” được tổ chức bởi Đại học Công giáo Costa Rica cùng với Quỹ Joseph Ratzinger-Benedict XVI Vatican Foundation. Hội nghị diễn ra từ 29 tháng Mười Một đến 1 tháng Mười Hai, 2017, tại San José, Costa Rica.

Thông điệp video của Đức Thánh Cha

Tôi xin chào tất cả quý vị đang tham dự Hội nghị Chuyên đề được tổ chức bởi Đại học Công giáo Costa Rica với sự hợp tác của Quỹ Ratzinger Foundation. Tôi xin cảm ơn Tổng thống của nước Cộng hòa vì sự ủng hộ cho sáng kiến này nhằm thúc đẩy một vấn đề rất tâm huyết của tôi.

Với Tông huấn Laudato si’ (Chúc tụng Chúa), tôi hướng sự chú ý của nhân loại và Giáo hội đến những vấn đề khẩn thiết nhất liên quan đến sự chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta trong hiện tại và tương lai của các dân tộc cư ngụ trên nó. Những vấn đề tàn phá môi trường tự nhiên đang ngày càng xấu hơn và những hậu quả trên đời sống của người dân thật tồi tệ.

Để đối mặt với những vấn đề này, chúng ta cần phải có tầm nhìn rộng hơn đến những nguyên nhân, bản chất của sự khủng hoảng và những khía cạnh khác nhau của nó. Không, một thái độ phủ nhận trước vấn đề đối với toàn thế giới này là không chính đáng. Điều cần thiết bắt buộc phải có là sự hợp tác giữa các nhà khoa học, các nhà xã hội học, các nhà kinh tế và các nhà chính trị, cũng như những nhà giáo dục và những nhà rèn luyện lương tâm. Không có sự chuyển biến thật sự đối với những thái độ của chúng ta và cách đối xử của chúng ta mỗi ngày, thì những giải pháp kỹ thuật sẽ không cứu được ngôi nhà của chúng ta.

Như Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã nói, một “sinh thái học nhân văn” là rất cần thiết, đưa sự phát triển con người toàn diện vào trung tâm và thúc đẩy tính trách nhiệm của người đó đối với thiện ích chung, vì lòng tôn trọng và sự quản lý tốt lành đối với các loài tạo vật mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta.

Tôi thiết tha hy vọng rằng Hội nghị Chuyên đề này sẽ đưa ra được một sự thúc đẩy mạnh mẽ cho sự hợp tác giữa các Đại học Công giáo – đặc biệt ở Mỹ La-tinh và vùng Caribbe – để nghiên cứu các vấn đề này, sự phát triển của tình hình và những giải pháp khả thi; và cũng đưa ra được những đề nghị cụ thể, để khơi gợi tính trách nhiệm lớn hơn đối với việc chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta, không chỉ đối với các cá nhân, nhưng của cả các cộng đồng chính trị, xã hội và giáo hội, và cuối cùng là trong gia đình.

Cần phải có sự đoàn kết và nỗ lực của tất cả mọi người. Tông huấn Laudato si’ là một lời thỉnh cầu đến mỗi người chúng ta. Cần phải có sự hợp tác của mọi người, để đón nhận thông điệp của Laudato si’ và đem nó ra thực hành trong đời sống, vì lợi ích và tương lai của gia đình nhân loại.

© Libreria Editrice Vatican

JF

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 1/12/2017]

Comments are closed.