Tin buồn: Xin hiệp ý cầu nguyện cho thân mẫu hai Sr. Maria Trần Thị Nguyên và Sr. Isave Trần Thị Linh. OP

0

93

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
xin kính báo đến quý Bề trên và chị em:

Bà cố MATTA ĐINH THỊ TƯ

Thân mẫu Sr. Maria Trần Thị Nguyên

và Sr. Isave Trần Thị Linh

Đã được Chúa gọi về lúc 12 giờ, Chúa Nhật ngày 03 tháng 12 năm 2017

tại tư gia thuộc Giáo xứ Vinh An

Hưởng thọ 83 tuổi

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành

Vào lúc 5 giờ sáng thứ Tư, ngày 06 tháng 12 năm 2017

Tại Thánh Đường Giáo xứ Vinh An, Giáo hạt Đăk Mil, Giáo Phận Ban Mê Thuột.

Xin quý Bề trên và chị em sắp xếp công việc về Nhà Mẹ ngày thứ Ba 05/12/2017 để cùng với Hội Dòng đi Ban Mê Thuột lúc 7 giờ tối thứ Ba để tham dự Thánh lễ An táng cầu nguyện cho Bà cố.

Xin các Cộng đoàn cầu nguyện cho Linh hồn Bà cố Matta theo Nội Quy số 81.

Hội Dòng xin hiệp thông và chia buồn với hai chị Maria Nguyên và Isave Linh cùng Tang quyến.

Xin Chúa sớm đưa linh hồn Bà cố Matta về hưởng kiến Tôn Nhan Chúa.

Kính báo,
Ban Truyền Thông

Comments are closed.