Video: Đại Hội Văn Hóa 2018

0

VIDEO: ĐẠI HỘI VĂN HÓA 2018
CHỦ ĐỀ: ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH
THEO GIÁO HUẤN CỦA THÁNH PHAOLÔ
VÀ THÁNH TÔMA AQUINÔ

I. CHÀO MỪNG

II. TUYÊN BỐ LÝ DO

III. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ NGÀY ĐẠI HỘI:

KỊCH: THỰC TRẠNG XÃ HỘI

THI ĐUA: LÀM BÍCH BÁO VÀ THUYẾT TRÌNH

VŨ KHÚC: NHÀ MÌNH CÙNG VUI

MÚA: LIÊN KHÚC MỪNG HAI THÁNH BỔN MẠNG

TÂM TÌNH TRI ÂN

IV. CHÚC XUÂN

Ban truyền thông

Comments are closed.