Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô, ngày 16.05.2018: Bí Tích Thanh Tẩy ( Tiếp theo – trang 6 – hết)

0

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong buổi Tiếp Kiến chung, sáng thứ Tư 11.04.2018
Bí Tích Thanh Tẩy

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Năm mươi ngày Mùa Phục Sinh trong năm Phụng Vụ rất thích hợp để suy tư về đời sống Ki-tô giáo, mà theo bản chất, đó chính là sự sống đến từ chính Chúa Ki-tô. Vì thế, chúng ta chính là những Ki-tô hữu trong mức độ mà chúng ta để cho Chúa Ki-tô sống trong mình. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu để tái hồi sinh ý thức ấy nếu không phải là từ Bí Tích đã thắp lên trong chúng ta sự sống của Chúa Ki-tô? Đó là Bí Tích Thanh Tẩy. Cuộc Vượt Qua của Chúa Ki-tô với tất cả sự mới mẻ của nó đã đến được với chúng ta thông qua Bí Tích Thanh Tẩy để biến đổi chúng ta thành hình ảnh của Ngài: Những người đã lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy giờ đây thuộc về Chúa Giê-su Ki-tô, Ngài là Chủ kiếp sống của họ. Bí Tích Thanh Tẩy chính là “nền tảng căn bản của toàn bộ đời sống Ki-tô giáo” (Sách GLHTCG số 1213). Đó là Bí Tích đầu tiên, vì nó chính là cửa cho phép Chúa Giê-su bước vào và cư ngụ trong cá nhân chúng ta, cũng như dìm chúng ta vào trong mầu nhiệm của Ngài.

Động từ “βαπτίζειν” trong tiếng Hy-lạp có nghĩa là “dìm vào” (xc. SGLHTCG, 1214). Dìm vào trong nước là một nghi thức được cử hành bởi nhiều niềm tin tôn giáo khác nhau nhằm diễn tả việc bước từ tình trạng này sang một tình trạng khác, như là dấu chỉ của sự sự thanh tẩy đối với một sự tái bắt đầu. Nhưng các Ki-tô hữu chúng ta không được phép bỏ qua chuyện khi thân xác được dìm vào trong nước, thì linh hồn cũng sẽ được dìm vào trong Chúa Ki-tô, để lãnh nhận ơn tha thứ các tội lỗi và để chiếu tỏa trong ánh sáng của Thiên Chúa (xc. Tertullianô, Bàn Về Sự Phục Sinh của Thân Xác, VIII, 3: CCL 2, 931; PL 2,906). Nhờ vào Chúa Thánh Thần, Bí Tích Thanh Tẩy sẽ dìm chúng ta vào trong cái chết và sự phục sinh của Chúa: Bí Tích ấy sẽ dìm chết con người cũ trong máng Thanh Tẩy, tức con người bị thống trị bởi tội lỗi, bị chia tách khỏi Thiên Chúa, và Bí Tích ấy sinh ra con người mới, tức con người được tái tạo trong Chúa Ki-tô. Trong Ngài, mọi người con của A-đam đều được kêu gọi để sống một kiếp sống mới. Vì thế, Bí Tích Thanh Tẩy chính là một cuộc tái sinh.

Cha bảo đảm, và hoàn toàn bảo đảm rằng, tất cả chúng ta đều nhớ tới ngày sinh của mình: bảo đảm như thế. Nhưng Cha cảm thấy hơi nghi ngờ một chút, vậy Cha xin hỏi anh chị em nhé: Mỗi người trong anh chị em có còn nhớ tới ngày mình lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy hay không? Một số thưa: Có ạ – đó là điều rất tốt. Nhưng lời thưa này xem ra có vẻ quá yếu, vì có lẽ nhiều người không còn nhớ tới ngày đó nữa. Tuy nhiên, nếu chúng ta mừng sinh nhật thì tại sao chúng ta lại không mừng ngày mình được tái sinh, hay tại vì chúng ta nghĩ quá ít tới ngày đó? Cha trao cho anh chị em một bài tập về nhà, đó là một bài tập mà hôm nay anh chị em nên hoàn thành khi về nhà. Ai trong anh chị em không còn nhớ tới ngày mình được lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy nữa, thì hãy hỏi mẹ mình, hỏi cô chú, cậu mợ và thím hay dì mình xem: “Mẹ, cô hay chú… có biết ngày con được lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy không?”, và rồi, đừng bao giờ quên ngày đó nữa. Vào ngày hôm đó, hãy tạ ơn Chúa, vì đó chính là ngày Chúa Giê-su đã bước vào trong tôi, Chúa Thánh Thần bước vào trong tôi. Anh chị em có hiểu rõ bài tập về nhà đó không? Tất cả chúng ta đều phải biết tới ngày mình được lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy. Đó là sinh nhật thứ hai: sinh nhật của sự tái sinh. Xin anh chị em đừng quên làm điều đó nhé. Chúng ta hãy nhớ tới những lời sau cùng mà Đấng Phục Sinh nói với các Tông Đồ; đó là một sứ mạng cụ thể: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Nhờ vào Bí Tích Rửa Tội, người tin vào Chúa Ki-tô sẽ được dìm vào trong sự sống của chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì nước Rửa Tội không phải là bất cứ thứ nước nào, nhưng là nước mà Chúa Thánh Thần, Đấng “làm cho nên sống động” (Kinh Tin Kính), ngự xuống trên đó.

Chúng ta hãy nhớ tới điều mà Chúa Giê-su đã nói với ông Ni-cô-đê-mô, nhằm giải thích cho ông hiểu về việc tái sinh để sống sự sống của Thiên Chúa: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra thì là xác thịt, còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là Thần Khí” (Ga 3,5-6). Vì thế, Bí Tích Thanh Tẩy cũng được gọi là sự “tái sinh”: Chúng ta tin rằng, Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta “nhờ tình thương của Người, và nhờ vào Phép Rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới” (Tit 3,5).

Vì thế, Bí Tích Thanh Tẩy chính là dấu hiệu thực sự của sự tái sinh để bước vào cuộc sống mới. Thánh Phao-lô đã nhắc các tín hữu Rô-ma hãy nhớ tới điều đó: “Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, nên chúng ta cũng cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha thế nào, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới như vậy” (Rm 6,3-4). Trong lúc Bí Tích Thanh Tẩy dìm chúng ta vào trong Chúa Ki-tô, thì Bí Tích này cũng làm cho chúng ta trở thành những chi thể của thân mình Người, tức Giáo hội, và làm cho chúng ta được tham dự vào sứ mạng của Giáo hội trên thế giới (xc. SGLHTCG, 1213). Chúng ta – tức những người đã được lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy – không bị cô lập hay bị chia tách: chúng ta là những chi thể của thân mình Chúa Ki-tô. Sức sống mà nó phát sinh từ giếng Rửa Tội, sẽ được giải thích bởi những lời sau đây của Chúa Giê-su: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Sự sống ấy, tức sự sống của Chúa Thánh Thần, sẽ tuôn chảy từ Chúa Ki-tô xuống trên những người đã lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy và hiệp nhất họ trong một thân thể duy nhất (xc. 1 Cor 12,13), được xức dầu thông qua Dầu Thánh, và được dưỡng nuôi nơi bàn tiệc Thánh Thể.

Bí Tích Thanh Tẩy làm cho Chúa Ki-tô sống trong chúng ta  và làm cho chúng ta được sống trong sự hiệp nhất với Ngài, để cùng hoạt động trong Giáo hội, trong bất cứ hoàn cảnh sống nào và trong công cuộc biến đổi thế giới. Bí Tích Thanh Tẩy chỉ được ban một lần, sẽ chiếu sáng toàn bộ cuộc sống chúng ta và dẫn đưa những bước chân của chúng ta đi tới Giê-ru-sa-lem trên trời. Có một điều trước và sau Bí Tích Thanh Tẩy. Bí Tích này giả thiết một con đường Đức Tin mà chúng ta gọi là “Giáo Lý Dự Tòng”; đó là điều hiển nhiên khi một người trưởng thành xin được lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy. Nhưng ngay từ hồi cổ đại, các em nhỏ cũng đã được ban Bí Tích Thanh Tẩy nhờ vào Đức Tin của cha mẹ (xc. Nghi Thức Rửa Tội Trẻ Em, Praenotanda I,2). Vì thế, Cha muốn nói với anh chị em một chút về điều đó. Nhiều người nghĩ rằng: Tại sao người ta lại phải ban Bí Tích Thanh Tẩy cho một em bé chưa đủ trí khôn? Chúng ta hy vọng rằng, em nhỏ đó sẽ lớn lên và sẽ hiểu biết, và rồi sẽ tự mình xin cho được lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy. Nhưng điều đó có nghĩa là không có sự tín thác vào Chúa Thánh Thần, vì khi chúng ta ban Bí Tích Thanh Tẩy cho một em nhỏ, thì Chúa Thánh Thần sẽ bước vào trong em nhỏ đó, và Chúa Thánh Thần sẽ làm cho các nhân đức Ki-tô giáo được phát triển trong em nhỏ đó với tư cách là một em bé, và rồi những nhân đức đó sẽ đơm bông kết trái. Người ta phải luôn luôn tạo điều kiện cho tất cả các em bé để các em có Chúa Thánh Thần trong mình, Đấng dẫn đưa các em xuyên qua cuộc sống. Xin anh chị em đừng quên rửa tội cho các em nhỏ! Không có người nào xứng đáng lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy cả; Bí Tích này luôn luôn là một hồng ân nhưng không được ban cho tất cả, cả người lớn lẫn những em bé sơ sinh. Nhưng, giống như nơi một hạt giống tràn đầy sự sống, ân ban này cũng sẽ bén rễ và đơm bông kết trái  trong một mảnh đất được nuôi dưỡng bởi Đức Tin. Lời hứa khi cử hành Bí Tích Thanh Tẩy mà chúng ta tái nhắc lại hằng năm trong Đêm Phục Sinh, cũng phải được làm tái hồi sinh mỗi ngày để Bí Tích Thanh Tẩy có thể “Ki-tô hóa”: Chúng ta không được phép sợ hãi trước cụm từ ấy, Bí Tích Thanh Tẩy sẽ “Ki-tô hóa” chúng ta, ai đã lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy và được “Ki-tô hóa”, người ấy sẽ nên giống Chúa Ki-tô, được biến thành Chúa Ki-tô, và điều đó làm cho người ấy thực sự trở thành một “Chúa Ki-tô thứ hai”.

Quảng trường Thánh Phê-rô

Sáng thứ Tư ngày 11 tháng 04 năm 2018

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

1 2 3 4 5 6

Comments are closed.