Thơ: Bình minh tháng bảy

0

BÌNH MINH THÁNG BẢY
[Niệm khúc Mc 5:21-43 ≈ Mt 9:18-26; Lc 8:40-56]

Bình minh tháng Bảy trong veo
Tiếng chim lảnh lót hót reo Tin Mừng
Biển Hồ chen chúc người đông
Nghe lời Chúa dạy yêu thương suốt đời
Gia-ia chạy đến bên Người
Xin thương cứu bé đang hồi tử sinh
Có người phụ nữ cố tình
Chạm vào áo Chúa mong lành bệnh thôi
Quay người rồi Chúa mỉm cười
Vui vì thấy họ tuyệt vời niềm tin
Cô Hai chợt khỏi bệnh liền
Bé Ba cũng khỏe, an toàn sống vui
Cho con chạm áo, Thầy ơi!
Vì con cũng bệnh khiến đời héo hon
Xin Thầy cũng kéo con lên
Cho con khỏe mạnh như phần Bé Ba

TRẦM THIÊN THU
Sáng 1-7-2018

Comments are closed.