Tòa Thánh Vatican dự định tổ chức Đại Hội Quốc Tế dành cho các Trinh Nữ sống đời Thánh Hiến

0

Tòa Thánh Vatican dự định tổ chức Đại Hội Quốc Tế
dành cho các Trinh Nữ sống đời Thánh Hiến

Có thể trong vòng hai năm nữa, một Đại Hội Quốc Tế dành cho các Trinh Nữ Sống Đời Thánh Hiến, sẽ diễn ra tại Vatican. Đức Hồng Y Joao Braz de Aviz, Tổng Trưởng Thánh Bộ về Đời Sống Thánh Hiến đã cho biết về niềm hy vọng của Ngài như thế vào hôm thứ Tư vừa qua.

Đại Hội nói trên sẽ diễn ra nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày công bố bản nghi thức mới về việc Thánh Hiến các Trinh Nữ. Vào cuối tháng 05 năm 1970, Đức Thánh Cha Phao-lô VI đã phê chuẩn bản nghi thức nói trên. Như vậy, với việc công bố bản nghi thức đang được nói tới đây, Giáo hội Công giáo đã cho nối lại một truyền thống Ki-tô giáo cổ thời đã bị gián đoạn trong suốt nhiều thế kỷ.

Giới thiệu một Sắc Lệnh mới

Trong cuộc họp báo vào sáng thứ Tư vừa qua tại Vatican, Đức Hồng Y Braz de Aviz đã giới thiệu một Sắc Lệnh mới do Thánh Bộ Dòng Tu ban hành, với tựa đề: Ecclesiae Sponsae Imago – Hình ảnh Giáo hội với tư cách là Hiền Thê Chúa Ki-tô. Thực ra, bản văn này đã được công bố từ hồi tháng 06, và nó “chính là văn kiện đầu tiên của Tòa Thánh đào sâu về bản chất và loại hình của nếp sống này” – vị lãnh đạo Thánh Bộ Dòng Tu cho biết.

Theo những công bố của Tòa Thánh, hiện tại, các Trinh Nữ Sống Đời Thánh Hiến đang hiện diện “tại rất nhiều Giáo Phận, và trên tất cả các châu lục”. Các bản thống kê cho thấy, vào năm 2016, khắp Giáo hội hoàn vũ có khoảng trên 5.000 Trinh Nữ được Thánh Hiến. Con số này đang càng ngày càng tăng thêm.

Các Trinh Nữ sống đời Thánh Hiến đã có ngay từ thời các Tông Đồ

Đức Tổng Giám Mục José Rodríguez Carballo, Tổng Thư Ký của Thánh Bộ Dòng Tu đã gọi Sắc Lệnh nêu trên là “kết quả của một sự bàn bạc sâu rộng”, với sự tham dự của “nhiều Giám Mục, nhiều Trinh Nữ Sống Đời Thánh Hiến cũng như của nhiều chuyên viên đến từ khắp nơi trên thế giới”.

Có nhiều bằng chứng trong Tân Ước cho thấy, những Trinh Nữ Sống Đời Thánh Hiến đã có từ thời các Tông Đồ. Các vị Giáo Phụ đã trình bày những Trinh Nữ này như là “Hiền Thê của Chúa Ki-tô” – đó là một tước hiệu có liên hệ hoàn toàn tới Giáo hội. Điều đó cho thấy rằng, ngay từ thời Giáo hội sơ khai, người ta đã có một sự kính trọng rất lớn đối với “Ordo virginum”.

“Sức hấp dẫn đến ngạc nhiên”

Ngay từ hồi thế kỷ thứ Tư của Ki-tô giáo đã có một nghi thức riêng dành cho việc Thánh Hiến các Trinh Nữ. Việc Đức Thánh Cha Phao-lô VI soạn lại nghi thức nói trên cho thấy rằng, lối sống này cũng đang sở hữu “một sức hấp dẫn đáng ngạc nhiên” ngay cả trong thời đại hôm nay.

Tất nhiên, trong thời đại hôm nay, đối với một số người nào đó, các Trinh Nữ Sống Đời Thánh Hiến có thể “xuất hiện như một sự lỗi thời”. Tuy vậy, trong ánh sáng của lịch sử Giáo hội, đó là một con đường nên thánh chính đáng. Và qua “Ordo virginum” này, Giáo hội đang dậy rất nhiều về chính mình với tư cách là “Hiền Thê Chúa Ki-tô”.

Các Trinh Nữ với tư cách là dấu chỉ cánh chung của Giáo hội

Sắc Lệnh mới có ba phần. Trước hết, Sắc Lệnh này đã dành ra phần đầu tiên để làm sáng tỏ về nền tảng Kinh Thánh và Ki-tô học của hiện tượng này, cũng như về đặc sủng và linh đạo đặc trưng. Ở đây, yếu tố Thánh Mẫu học của Đức Đồng Trinh Thánh Hiến được làm nổi bật cách đặc biệt. Và ở điểm này, các Trinh Nữ trở thành “những dấu chỉ cánh chung của Giáo hội”, họ chia sẻ lối sống của Chúa Giê-su.

Sắc Lệnh xác định một cách đặc biệt rằng, các Trinh Nữ sống đời Thánh Hiến không phải sống một mình; họ có thể sống trong gia đình mình hay sống chung với các Nữ Tu khác.

Vai trò quyết định của Giám mục sở tại

Phần thứ hai của Sắc Lệnh trên được dành để bố trí “Ordo virginum” trong toàn bộ cấu trúc của Giáo hội. Sắc Lệnh này nhấn mạnh cách đặc biệt đến trách nhiệm của Giám mục Giáo Phận. Các Trinh Nữ được thánh hiến nên cảm thấy mình là thành phẩn của Giáo hội địa phương và đặc thù nơi họ sống.

Phần ba của văn kiện được dành để giải quyết những vấn đề liên quan tới ơn gọi và việc đạo tạo đời sống thiêng liêng. Ở đây, vai trò của Giám mục Giáo Phận cũng đặc biệt được nhấn mạnh. Ngài có trách nhiệm thẩm tra ơn gọi của các ứng sinh, và quan tâm đến việc đào tạo cũng như việc thánh hiến cho họ, và đồng hành liên tục với họ trên con đường nên thánh.

(theo vatican news – sk – 04 Juli 2018, 11:55)

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.