Con đường cầu nguyện

0

Trong tác phẩm Đường Hy Vọng, Đấng Đáng kính Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận có viết: “Một vị thánh mà không cầu nguyện là một vị thánh giả” (ĐHV 131)

Cầu nguyện là một hành vi và là nhu cầu tâm linh không thể thiếu trong đời sống đức tin của người kitô hữu nói chung và trong bản chất của đời sống tu trì nói riêng. Khi nối nguồn với Chúa trong cầu nguyện, đời sống đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ và sống động hơn. Đồng thời, đời sống phục vụ của chúng ta cũng hăng say, hân hoan và mang ý nghĩa hơn vì xác tín rằng chúng ta đang phục vụ Chúa trong tha nhân.

Cầu nguyện không hẳn là cứ ngồi “miết” trong nhà nguyện. Cầu nguyện cũng không phải là nói dài dòng văn tự nhưng chỉ cần chúng ta đến gặp Chúa, thưa lên với Chúa một vài lời, thậm chí là những lời đơn sơ vụng về nhưng rất thật trong lòng ta. Vì khi cầu nguyện là chúng ta trở về với Thiên Chúa, là để con tim và cả con người quy hướng về Chúa cách trọn vẹn. Quả thật, Chúa luôn khao khát mỗi người chúng ta đến với Ngài, để Ngài chăm sóc, nâng đỡ và yêu thương chúng ta. Qua những giây phút riêng tư với Chúa, chúng ta được thông hiệp với sức mạnh thần linh từ nơi Thiên Chúa và chúng ta có thể hiểu được Chúa đã yêu thương ta dường nào, hiểu được điều Chúa muốn trong đời ta. Để rồi, sau khi được nạp “năng lượng” bên Chúa, chúng ta dám hân hoan dâng hiến, dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ con người cách trọn vẹn.

Ngẫm nghĩ mới thấy lạ làm sao? Tu sĩ chúng ta đôi khi bù đầu vào quá nhiều thứ như bằng cấp, nâng cao chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức, phát huy khả năng… mục đích là để phục vụ cho công cuộc tông đồ hiệu quả hơn nhưng lại quên lãng điều căn cốt nhất trong đời tu đó là đời sống cầu nguyện, gắn bó với Chúa, trau dồi kiến thức và khả năng hiểu biết về Đức Kitô. Nhiều tu sĩ ngày hôm nay có thể nói là rất chuyên nghiệp trong nhiều chuyên môn, rất nhiều tài năng, hiểu biết rất nhiều thứ nhưng nhiều khi lại thiếu kinh nghiệm về Thiên Chúa, hiểu biết sơ sài về Thiên Chúa và đặc biệt thiếu kỹ năng tiếp xúc với Thiên Chúa.

Thiết nghĩ, tinh thần cầu nguyện phải được thấm nhuần trong đời người tu sĩ, một cuộc đời gắn bó liên lỉ với Chúa trong từng giây phút của cuộc sống. Vì người tu sĩ nên một với Đức Giê-su trong lời cam kết, đoan hứa dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa nên hãy trở nên những chuyên viên cầu nguyện để có thể trở nên người bạn nghĩa thiết với Giêsu và trở nên một Giêsu khác, sống động đến với đời và đến với người.

Nt. Matta Nguyễn Tuyết

Comments are closed.

phone-icon