Đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự trị

0

Sau khi Sa-lô-môn hoàn tất việc xây Đền Thờ, cầu nguyện và tổ chức cung hiến Đền Thờ, Đức Chúa hứa với ông rằng: “Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện và van nài trước nhan Ta ; Ta đã thánh hoá ngôi nhà này mà ngươi đã xây để cho Danh Ta ngự ở đó muôn đời ; Ta sẽ nhìn xem và ưa thích ở đấy mọi ngày” (1 V 9,3-4).

Dịch sát: “để danh Ta ngự ở đó đến muôn đời, mắt Ta và trái tim Ta sẽ ở đó mọi ngày”. “Ở đó – sam” được lặp lại 2 lần, có ý nhấn mạnh chính Đền Thờ là nơi Thiên Chúa ngự, và người ngự ở đó “mọi ngày”, “muôn đời” .Như vậy Thiên Chúa yêu thích ở trong Thánh điện (Đền thờ) và Ngài sẽ chúc lành cho con cái Israel và những ai ở nơi này. Tuy nhiên, các ngôn sứ (cụ thể là ngôn sứ Giêrêmia) đã nhắc nhở dân không nên ỷ nại vào Đền thờ mà Thiên Chúa đã hứa bảo đảm. Điều quan trọng là hãy cải thiện đời sống. “Hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. Đừng ỷ vào lời giả dối sau đây: “Đền thờ của Đức Chúa! Đền thờ của Đức Chúa! Đã có Đền thờ của Đức Chúa!” (Gr 7, 1-15)

Dịch sát: “để danh Ta ngự ở đó đến muôn đời, mắt Ta và trái tim Ta sẽ ở đó mọi ngày”. “Ở đó – sam” được lặp lại 2 lần, có ý nhấn mạnh chính Đền Thờ là nơi Thiên Chúa ngự, và người ngự ở đó “mọi ngày”, “muôn đời” .

Thánh Phaolo cũng đã khẳng định rằng mỗi người chúng ta là Đền thờ đích thực của Thiên Chúa vì Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong chúng ta. Do đó, chúng ta hãy tôn trọng Đền thờ của Thiên Chúa nơi chính thân xác chúng ta và những anh chị em sống xung quanh chúng ta. Bởi lẽ, “ai phá hủy Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em.” (1Cr 3,17).
Nhân ngày kỷ niệm Cung hiến Nguyện đường Hội dòng lần thứ V, Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp xin tạ ơn Thiên Chúa vì Nguyện đường là nơi quy tụ Chị em trước thánh nhan Chúa để dâng lời tôn vinh chúc tụng. Đồng thời, Nguyện đường (Đền thờ) cũng nhắc nhở chị em phải cải thiện đời sống, phải quay về với Thiên Chúa, phải không ngừng xây đắp cho đền thờ tâm hồn là nơi xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị.
 Một số hình ảnh đẹp trong Nguyện đường của Hội dòng

IMGP5224

IMGP5238

IMGP5214

IMGP5274

IMGP5284

IMGP5267

IMGP5256

IMGP5254

IMGP5248

IMGP5241

IMGP5244

IMGP5191

IMGP5226

Ban truyền thông

Comments are closed.