Thơ: Chia Sẻ Phép lạ

0

“Chính anh em hãy cho họ ăn.” (Lc 9:13)

Sẻ chia bất cứ thứ gì
Tinh thần, vật chất cũng là yêu thương
Dù là chén nước bình thường
Chúa cũng vui lòng hứa thưởng công cho [*]
Mặc dù dịch bệnh hiểm nguy
Nhiều người vẫn dấn thân vì yêu thương
Miệt mài trên những con đường
Giúp người cơ nhỡ no lòng qua đêm
Có người phải chịu thiệt thân
Bởi làm từ thiện, chịu phần nhiễm lây
Yêu thương nối rộng vòng tay
Sẻ chia phép lạ ngày nay giữa đời
Xin thương xót, lạy Chúa Trời
Chở che, gìn giữ những người từ tâm
Thương người mà dám liều thân
Cứu người giữa lúc nguy nan thế này
Việc cần nên phải làm ngay
Xin thêm can đảm cho ai giúp đời

TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 10:42 – “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

Comments are closed.