Thơ: Nhu Yếu Phẩm

0


[Niệm ý Ga 6:24-35]

Ngày xưa chỉ có man-na
Bốn mươi năm chẳng có gì khác đâu
Có thêm chim cút về sau
Ăn cho đỡ ngán vì nhiều man-na
Loại nhu yếu phẩm lạ kỳ
Là đồ cần thiết, đồ vô cùng cần
Man-na đặc sản Chúa ban
Duy trì sự sống ngày đêm lữ hành
Man-na là bánh ân tình
Ăn đủ sống, cấm để dành hôm sau
Ngày nay đại dịch khổ đau
Phần ăn từ thiện được trao nhiều người
Chúa ban qua những người đời
Nuôi người nghèo khó khắp nơi, khắp miền
Phần lương thực để nuôi thân
Lương thần Thánh Thể nuôi hồn ngày đêm
Đó là thực phẩm rất cần
Để hồn có thể hưởng phần trường sinh
Chúa Giê-su – Đấng Cứu Tinh
Là nguồn lương thực thần linh muôn đời
Ngài ban sự sống tuyệt vời
Tin tưởng vào Ngài, chẳng đói khát đâu

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.