Let justice descend, O heaven – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 15.12.2021

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – November, 2021

Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính (Is 45, 8)

 Khi dân Israel trở về quê nhà sau khi bị lưu đày ở Babylon, nhiều người trong số họ đã mang vết thương lòng vì bị giam cầm. Đúng vậy, công lý cuối cùng đã tuôn đỗ xuống khi tình trạng giam cầm của họ kết thúc giống như bài đọc một của ngày hôm nay mô tả về điều đó – nhưng nhiều người đã tê liệt trước sự thật rằng Thiên Chúa vẫn muốn làm việc trong cuộc sống của họ. Giống như bất kỳ ai thoát ra khỏi hoàn cảnh đau thương, họ phải vật lộn với những ký ức tổn thương, cảm giác tội lỗi hoặc không xứng đáng, và lo lắng về tương lai.

Và vì vậy, nhà tiên tri, khi thấy dân chúng thất vọng như thế nào, đã kêu lên: “Đất hãy mở ra cho ơn cứu rỗi nảy sinh!” (Is 45, 8). Thiên Chúa đang tuôn đổ công lý, lòng thương xót, ân sủng của Ngài! Hãy mở rộng tâm hồn và đón nhận nó! Chào mừng “cơn mưa dịu dàng” của Ngài, với sức mạnh chữa lành, vào tâm hồn bạn! (45, 8).

Trước kia thế nào thì ngày nay cũng vậy. Công lý của Thiên Chúa không ngừng mưa xuống trên những người công chính và những người bất chính, và Ngài không ngừng thúc giục chúng ta đón nhận nó (Mt 5, 45). Vào mọi thời điểm trong ngày, mọi người trên trái đất đều có thể nghe thấy lời kêu gọi của Ngài: “Hãy hướng về Ta để được bình an” (Is 45, 22). Tiếng kêu gọi của Ngài dành cho những bệnh nhân ung thư trong bệnh viện, người tử tù, người phụ nữ bị suy yếu sau khi sinh và hai vợ chồng đang chật vật kiếm sống. Nó cũng dành cho một doanh nhân trong một thỏa thuận mờ ám, một người lính sợ hãi ngoài tiền tuyến, một người chồng ngỗ ngược bị bắt vì ngoại tình, và một thiếu niên bị ma túy cám dỗ. Không có một người nào mà Thiên Chúa không muốn chữa lành, giải cứu, an ủi, củng cố hoặc hướng dẫn.

Hãy để chân lý này, giống như chính công lý của Thiên Chúa, thấm sâu vào tâm hồn bạn. Hãy để nó mang lại cho bạn hy vọng đối với những người bạn quen biết, những người đang đau khổ theo bất kỳ cách nào. Hãy để nó ban cho bạn sự tự tin khi bạn trình bày nhu cầu của họ trước mặt Chúa trong lời cầu nguyện. Bằng mọi cách, hãy tiếp tục cầu xin Thiên Chúa chữa lành hoặc bảo vệ họ hoặc đưa họ đến sự hoán cải. Nhưng hãy cầu nguyện thật nhiều để họ mở lòng ra với Chúa và đón nhận ân sủng của Ngài.

Và trong lúc đó, bạn cũng hãy cầu xin Chúa giúp bạn mở rộng tâm hồn mình với Ngài nữa. Vì có rất nhiều ân sủng mà Ngài muốn ban cho bạn!

Lạy Chúa, xin cho công lý của Chúa đi vào tâm hồn mỗi người ngày hôm nay!

***

DAILY MEDITATION: ISAIAH 45:6-8, 18, 21-25

Let justice descend, O heavens, . . . like gentle rain. (Isaiah 45:8)

When the people of Israel returned home after their exile in Babylon, many of them bore the wounds of their captivity. Yes, justice had finally descended when their captivity came to an end—just as today’s first reading describes it—but many were numb to the fact that God still wanted to work in their lives. Like anyone coming out of a traumatic situation, they struggled with wounded memories, feelings of guilt or unworthiness, and anxiety over the future.

And so the prophet, seeing how dispirited the people were, cried out, “Let the earth open and salvation bud forth!” (Isaiah 45:8). God is pouring out his justice, his mercy, his grace! Open your hearts and receive it! Welcome his “gentle rain,” with its power to heal, into your souls! (45:8).

As it was back then, so it is today. God’s justice is constantly raining down on the just and the unjust alike, and he is constantly urging us to receive it (Matthew 5:45). At every moment of every day, every person on earth can hear his call: “Turn to me and be safe” (Isaiah 45:22). His cry goes out to the cancer patient in the hospital, the inmate on death row, the woman with postpartum depression, and the couple struggling to make ends meet. It goes out to the businessperson in the midst of a shady deal, the frightened soldier on the front lines, the wayward husband caught in infidelity, and the teenager tempted by drugs. There is not a single person whom God doesn’t want to heal, deliver, comfort, strengthen, or guide.

Let this truth, like God’s justice itself, sink into your heart. Let it give you hope for the people you know who are suffering in any way. Let it give you confidence as you lay their needs before the Lord in prayer. By all means, keep asking God to heal them or protect them or bring them to conversion. But pray just as much for them to open their hearts to the Lord and receive his grace.

And while you’re at it, ask the Lord to help you open your heart to him as well. There’s no end to the grace he wants to give you!

“Lord, let your justice find its way into every person’s heart today!”

Comments are closed.