Browsing: Thơ

Thơ

Thơ
0

Mẹ ơi con hiểu máu hồng,

Chảy từ tim Chúa hoà tim Mẹ rồi.

Thơ
0

ƯỚC MƠ Con chẳng mơ làm gió, Bởi gió cuốn mây trôi. Con không mơ…

1 32 33 34