Browsing: Thơ

Thơ

Thơ
0

CẢM HỨNG Chị em là muối cho đời, Muối mà hết mặn, kẻ cười, người…

Thơ
0

MUỐI THẾ GIAN Lời Thiên Chúa ngàn năm tuyệt đối Chính các con là muối…

Thơ
0

PHỤ NỮ SAMARI (Ga.4,1-26) Tôi đi kín nước buổi trưa, Gặp người khách lạ cũng…

1 32 33 34 35