Bó hoa thiêng mừng bổn mạng giới Hiền Mẫu

0

BÓ HOA THIÊNG :

MỪNG LỄ MẸ THIÊN CHÚA

BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU ĐAMINH

Thứ/ngày

Dâng Lễ

Rước Lễ

Hy Sinh

Lần hạt

Viếng Chúa

2/17/12

3/18/12

4/19/12

5/20/12

6/21/12

7/22/12

CN/23/12

TC

 

Mục đích :  Củng cố đời sống nội tâm chuẩn bị mừng lễ Mẹ Thiên Chúa – bổn mạng nhất của giới Hiền mẫu xứ Đaminh.

Ý cầu nguyện :

– Cầu cho Cha Xứ

– Cầu cho Giáo xứ

– Cầu cho những người mẹ công giáo, nhất là những người mẹ trong giáo xứ trở thành những hiền mẫu công giáo như lòng Chúa mong ước. 

Comments are closed.