Ý cầu nguyện tháng 11

0
THÁNG 11 – THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
  • Xin cho chị em trong Hội Dòng luôn ý thức sống dưới sự hiện diện của Chúa, yêu mến cầu nguyện bằng Lời Chúa để được ơn chữa lành và đổi mới.
  • Xin cho mỗi chị em biết tích cực hy sinh và cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là các Đức Cha, các cha linh hướng, các Mẹ Bề trên, chị em trong Dòng, ân nhân và thân nhân của chị em đã qua đời.
  • CẦU CHO CÁC LINH HỒN:
– Linh hồn Cha cố Đaminh Đinh Cao Đàm (NQ số 79)
– Linh hồn Anna – Bà ngoại chị Maria Phạm Thị Hoa (NQ số 89)
– Linh hồn Augustino – Anh ruột chị Elizabeth Hà Chu Thảo Quyên (NQ số 89)
– Linh hồn thầy Giuse Nguyễn Văn Ring, OP. (NQ số 87)

Comments are closed.