Chiến dịch Mùa Chay và Phục Sinh

0

CHIẾN DỊCH MÙA CHAY 

CHỦ ĐỂ: VỀ ĐẤT HỨA

I. ĐỐI TƯỢNG: Toàn đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ …….

II. Ý LỰC: Hướng về Đức Kitô, Đấng giải thoát ta khỏi ách nô lệ tội lỗi.

III. BÀI HÁT CHỦ LỰC: SỨC SỐNG DỒI DÀO

Chúa đến ban sức sống Ngài nguồn sống luôn dồi dào mãi. Chúa đến ban sức sống Ngài cho chúng con đi theo Ngài. Mọi vất vả trên đôi tay chia sớt cùng Ngài đây. Mọi gánh nặng trên đôi vai, Ngài đến cùng mang lấy.

Giêsu Vua muôn loài. Xin được cám ơn Ngài. Giêsu Vua muôn loài. Xin được hát khen Ngài.

IV. PHÂN NHỊP: Từ ngày 26/02/2012 – ngày 20/05/2012 Chiến dịch chia làm 2 nhịp

 •  NHỊP 1 : Từ ngày  26/02 – 01/04/2012 = 4 Tuần = VỀ ĐẤT HỨA
 •  NHỊP 2: Từ ngày  08/04 – 20/05/2012 = 3 Tuần  =  TIẾN VỀ QUÊ TRỜI

V. DIỄN TIẾN:

NHỊP 1: VỀ ĐẤT HỨA

CHẶNG I : Từ ngày 26/02/2012 – 03/34/2012

 • Ý lực: VÀO SA MẠC SUA (Xh 15,22-27)
 • Chủ đề:  Đối diện với khó khăn thử thách
 • Việc làm: Tham dự Thánh lễ- Đi học giáo lý– Làm việc tốt- Bỏ  heo gây quỹ giúp người nghèo

CHẶNG II: Từ ngày04/03/2012 – 10/03/2012

 • Ý lực: MANA ĐẤT SIN (Xh 16, 2-4.12-15)
 • Chủ đề: Thiên Chúa lo liệu tinh thần, vật chất cho dân Ngài.
 • Việc làm: Tham dự Thánh lễ- Đi học Giáo lý– Làm việc tốt- Bỏ  heo gây quỹ giúp người nghèo

CHẶNG III : Từ ngày 11/03/2012 – 17/03/2012

 • Ý lực: MẠCH NƯỚC MÊRIBA (Xh 17,3-7)
 • Chủ đề: Thiên Chúa vẫn thương dân, dù dân ngỗ  nghịch
 • Việc làm: Tham dự Thánh lễ- Đi học Giáo Lý– Làm việc tốt-   Bỏ  heo gây quỹ giúp người nghèo

CHẶNG IV: Từ ngày 18/03/2012 – 24/03/2012

 • Ý lực: GIAO ƯỚC XINAI  (Xh 20,1-17)
 • Chủ đề: Thiên Chúa lập giáo ước với Dân Ngài
 • Việc làm: Tham dự Thánh lễ- Đi học Giáo Lý– Làm việc tốt-   Bỏ heo gây quỹ giúp người nghèo

CHẶNG V: Từ ngày 25/03/2012 – 31/03/2012

 • Ý lực: VƯỢT SÔNG GIOĐAN  (Gs 3,14-17)
 • Chủ đề: Bỏ nếp sống cũ, bắt đầu cuộc sống mới
 • Việc làm: Tham dự Thánh lễ- Đi học Giáo lý– Làm việc tốt- Bỏ  heo gây quỹ giúp người nghèo

CHẶNG VI: Từ ngày 01/04/2012 – 07/04/2012

 • Ý lực: HALELUIA – VÀO ĐẤT HỨA
 • Chủ đề: Mừng Chúa sống lại
 • Việc làm: Tham dự Thánh lễ- Đi học Giáo lý– Làm việc tốt-   Lớp Sống đạo 3 đi thăm các cụ neo đơn

NHỊP 2: TIẾN VẾ QUÊ TRỜI

CHẶNG I: Từ ngày 08/04/2012 – 14/04/2012

 • Ý lực: NGÔI MỘ TRỐNG
 • Chủ đề: Chúa đã sống lại
 • Việc làm: Tham dự Thánh lễ- Đi học Giáo lý– Siêng năng đọc lời nguyện tắt: “Lạy Chúa Giêsu, con làm việc này vì yêu mến Chúa

  CHẶNG II: Từ ngày 15/04/2012 – 21/04/2012

 • Ý lực: MARIA MADALENA, BÀ THẤY GÌ?
 • Chủ đề: Thay đổi lối nhìn
 • Việc làm: Tham dự Thánh lễ- Đi học Giáo lý– Siêng năng đọc lời nguyện tắt: “Lạy Chúa Giêsu, con làm việc này vì yêu mến Chúa

CHẶNG III: Từ ngày 22/04/2012 – 28/04/2012

 • Ý lực: HAI NGƯỜI MỘN ĐỆ TRÊN ĐƯỜNG EMMAU
 • Chủ đề: Lắng nghe Lời Chúa
 • Việc làm: Tham dự Thánh lễ- Đi học Giáo lý– Siêng năng đọc lời nguyện tắt: “Lạy Chúa Giêsu, con làm việc này vì yêu mến Chúa

CHẶNG IV : Từ ngày 29/04/2012 – 05/05/2012

 • Ý lực: CHÚA BIẾT CON YÊU MẾN CHÚA
 • Chủ đề: Như Phêrô, em tuyên xưng lòng yêu mến Chúa qua đời sống
 • Việc làm: Tham dự Thánh lễ- Đi học Giáo lý– Siêng năng đọc lời nguyện tắt: “Lạy Chúa Giêsu, con làm việc này vì yêu mến Chúa

CHẶNG V: Từ ngày 06/05/2012 – 12/05/2012

 • Ý lực:  HÃY ĐẾN GALILÊ
 • Chủ đề: Ra đi đến với mọi người trong vui tươi và hòa nhã
 • Việc làm: Tham dự Thánh lễ- Đi học Giáo lý– Siêng năng đọc lời nguyện tắt: “Lạy Chúa Giêsu, con làm việc này vì yêu mến Chúa

CHẶNG VI: Từ ngày 13/05/2012 – 19/05/2012

 • Ý lực: THĂNG THIÊN VỚI CHÚA
 • Chủ đề: Thay đổi bản thân
 • Công việc: Tham dự Thánh lễ- Đi học Giáo lý– Siêng năng đọc lời nguyện tắt: “Lạy Chúa Giêsu, con làm việc này vì yêu mến Chúa

–         Thi đua toàn đoàn:

 • Khối Khai Tâm – Xưng Tội vẽ tranh theo chủ để “Trời mới, đất mới”
 • Khối Thêm Sức – Sống Đạo làm báo chạy.

   VI.   CÁCH TÍNH ĐIỂM

 • Đi lễ + học giáo lý: 1 phiếu đỏ
 • Đem Tin mừng, Chầu Thánh Thể: 1 phiếu trắng . 7 phiếu trắng = 1 phiếu đỏ
 • Tham dự thi đua: 10 phiếu đỏ
 • Các em đủ điểm chuẩn sẽ được đổi phiếu tham dự Hội trại Hiệp Nhất II

VII.   THI  ĐUA TOÀN ĐOÀN

Thi vẽ:

 • Đối tượng: Tất cả những em Khối Khai Tâm và Xưng tội
 • Chủ đề: Trời mới, đất mới
 • Hình thức: Vẽ tranh trên khổ A4 – màu tự do.
 • Thời gian tham dự thi từ ngày: 13/05/2012. Sau ngày 13/05/2012 không tính điểm
 • Ghi chú: Khi nộp tác phẩm dự thi, các em nhớ ghi tên Thánh, họ tên và lớp đầy đủ vào tác phẩm để có đủ thông tin lãnh thưởng.

Thi báo chạy

 • Đối tượng: Tất cả những em Khối Thêm Sức + Khối Sống Đạo
 • Chủ đề: Con người mới
 • Hình thức:  Toàn lớp báo trên giấy Rôky 1m x1m. Cách trang trí tự do, hình ảnh, bài viết tự cá nhân đầu tư .
 • Thời gian tham dự thi sáng  ngày 13/05/2012. Sau 11g ngày 20/05/2012  không tính điểm
 • Ghi chú: Những bạn có tên trên bài viết của báo– hay phụ trách trang trí báo mới được tính điểm. Những bạn không có bài viết không được cộng điểm dù có mặt tham dự trong ngày thi.

VIII. PHÂN NHIỆM

 • Dì phụ trách  kính trình chiến dịch lên Cha xứ
 • Họp đoàn: ngày 10/02/2012 – Anh trưởng triển khai công tác và kế hoạch
 • Giáo Lý Viên lớp: Phân phối phiếu điểm + thu phiếu và cộng điểm; động viên + hỗ trợ ý tưởng giúp các em tham gia cuộc thi;  nhận và nộp tác phẩm dự thi của các em cho đoàn.
 • Ban  chấm thi: Cha Xứ + Ban Trị Sự + Các Khối trưởng + Khối phó.

   

Chấp thuận                                                

    Cha Chánh Xứ                                                                                                                                TM. BĐH GĐTNTT                      

                                                                              Maria Bùi Thị Bích Mai OP

Comments are closed.

phone-icon