Vị Thánh kính ngày 16 tháng 4

0

Bernadette Soubirous, Nữ tu

Bernadette Soubirous (1844–79) một thiếu nữ Pháp được nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria hiện ra ở Lộ Đức (Lourdes) bên Pháp và là vị thánh đầu tiên có hình ảnh. Marie Bernarde Soubirous được sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng kỷ cương. Năm 14 tuổi, Chị cảm nghiệm 18 thị kiến trong sáu tháng (ngày 11 tháng 2 đến 16 tháng 7 năm 1858) bên hòn đá Massabielle, Lộ Đức. Đức Trinh Nữ tự xưng mình là Đấng Vô nhiễm nguyên tội (kính nhớ ngày 8 tháng 12) – một tín điều vừa mới được Đức Giáo Hoàng Piô IX tuyên bố long trọng 4 năm trước. Sứ điệp của Mẹ: hãy ăn năn sám hối, cầu nguyện cho các tội nhân được ơn hoán cải, và mời gọi mọi người hãy đến nơi Mẹ hiện ra để cầu nguyện. Mẹ cũng yêu cầu lập một ngôi thánh đường ở đây và đề nghị Bernadette nên uống và tắm nơi nguồn suối chưa được biết đến này. Nguồn suối này cung cấp 10,106,000 lít nước một tuần (27,000 gallons nước). Sau này, người ta cho biết có rất nhiều người được chữa lành khỏi nhiều bệnh tật từ nguồn nước này.

Năm 1866, Chị gia nhập Dòng các Chị Dòng Đức Bà Nevers. Đây cũng là nơi Chị giành trọn cuộc đời còn lại của Chị như Chị Maria Bernarda đã từng trải cuộc đời còn lại. Chị qua đời ngày 16 tháng 4 năm 1879 và hưởng thọ 35 tuổi. Chị được phong thánh năm 1933.        

Nguyên tác  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch: Bùi Thị Kim Huyền – Thỉnh Sinh

Comments are closed.