Vị Thánh kính ngày 26 tháng 4

0

Stephen thành Perm, Giám mục

Stephen thành Perm (sinh 1340 – tử 1396) được Giáo Hội Công giáo cũng như Giáo Hội Chính thống rất kính trọng. Giáo Hội Chính thống kính nhận Ngài là vị truyền giáo tuyệt vời. Ngài sinh ra ở thành Velikij Ustyug cách vùng đông bắc Mát-cơ-va 5 dặm. Ngài được thụ huấn và là một đan sĩ thuộc đan viện St. Gregory Nazianzen ở Rostov. Để chuẩn bị cho hành trình truyền giáo cho người Zyrani năm 1379, Ngài học ngôn ngữ của họ, sáng chế ra mẫu tự chữ cái, và tiếp đến là dịch Kinh thánh và phụng vụ sang ngôn ngữ của họ. Năm 1383, Ngài được bổ nhiệm làm Giám mục đầu tiên Giáo phận Perm và đã xúc tiến việc thành lập các nhà thờ và trường học trong đó có một chủng viện giành cho việc đào tạo các linh mục tương lai. Ngài qua đời ngày 26 tháng 4 năm 1396. Ngài đã được Giáo Hội Chính thống Nga phong thánh năm 1549. Sau này, Giáo Hội Công giáo công nhận việc phong thánh này. Ngày lễ kính Ngài không có trong lịch phụng vụ Công giáo Roma, nhưng Giáo Hội Chính thống kính nhớ Ngài vào ngày 26 tháng 4.

 Nguyên tác:  “The Pocket Guide to The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

                                   Lược dịch: Kim Ngọc


Comments are closed.