365 ngày với Thánh Catarina – Tháng 5

0

Người thầy trong văn minh Trung cổ là người sở hữu cách hoàn hảo một nghệ thuật hay một môn học, và là người có khả năng dạy dỗ nghệ thuật hay môn học đó ở trình độ cao nhất kể cả đại học. Catarina đã chăm chú lắng nghe các bậc thầy dạy về thần học trong tu viện Siena, mặc dù ngài không có khả năng theo học những nguyên lý cơ bản của văn phạm, mà các trường vào thời đó dành đặc ân này cho một số nhà quý tộc và giáo sĩ. Trong thành Siena, Catarina cũng ngưỡng mộ những bậc thầy xây dựng, nghĩa là những kiến trúc sư đề ra dự án và thực hiện các dinh thự lộng lẫy, giống như dinh thự của cô bạn Alessina Saracini, với những cái tháp đài cao cao và thanh mảnh có lỗ châu mai.

Như vậy một cách tự nhiên và bộc phát, Catarina mường tượng đức ái giống như ông thầy xây dựng, thu thập rồi nối kết nhiều viên đá và vật liệu khác nhau để xây cất tòa nhà Giáo hội. Tuy nhiên Catarina quy chiếu ông thầy này về người Thầy duy nhất của cuộc đời, đó là Đức Kitô. Bằng bửu huyết của mình, Ngài đã kết hợp các tín hữu thành một bức tường vững chắc, đến nỗi không có gì chống lại được.

Ngày 1: Thi hài của Catarina được quàn trong thánh đường Maria Sopra Minerva và có nhiều phép lạ xảy ra.

Ngày 2: “Sau khi về trời với Chúa Cha, Đức Giêsu đã ban cho chúng ta người Thầy là Chúa Thánh Thần” (Đối Thoại 29)

Ngày 3: Năm 1376 Catarina khởi hành đi Avignone với tư cách là người trung gian của hòa bình.

Ngày 4: “Người Thầy Thánh Linh đã đến để ban tặng quyền năng của Chúa Cha, sự khôn ngoan của Chúa Con và lòng khoan dung của chính Ngài” (Đối Thoại 29)

Ngày 5: Năm 1384 tại Siena lần đầu tiên diễn ra cuộc rước trọng thể thủ cấp của Catarina.

Ngày 6: “Ngôi Lời nhập thể là Người Thầy đã leo lên tòa giảng của thập giá, để dạy chúng ta bài học chân lý” (Tâm Thư 101. 218)

Ngày 7: “Ôi Người Thầy dịu hiền, Ngài đã dạy chúng con con đường và đạo lý cách hoàn hảo. Ai đi theo con đường ấy thì không thể có sự chết nơi mình” (Tâm Thư 101)

Ngày 8: “Thật là điều tốt lành khi chúng ta dâng hiến cuộc đời theo mẫu gương của Đức Giêsu Thầy dạy chân lý” (Tâm Thư 11)

Ngày 9: “Tội nghiệp chúng ta là những kẻ kiêu ngạo! Kìa, người Thầy khiêm tốn đến với chúng ta trên lưng lừa” (Tâm Thư 127)

Ngày 10: Năm 1430 thánh Antôninô hoàn tất việc di dời thi hài thánh Catarina vào một ngôi mộ mới.

Ngày 11: “Người Thầy dịu hiền đã trải qua con đường khiêm nhường thẳm sâu, dù là Thiên Chúa nhưng Ngài đã tùng phục con người” (Tâm Thư 156)

Ngày 12: “Linh hồn say sưa tình yêu không muốn để mất Thầy của mình: chạy trốn khỏi niềm vui và an ủi thế gian” (Tâm Thư 156)

Ngày 13: “Đức ái giống như ông thầy xây dựng tường thành, thu gom và gắn kết các viên đá” (Tâm Thư 164)

Ngày 14: “Cha đã đặt Con của Cha làm người Thầy, người thợ và đá tảng. Cha cũng đã đặt Ngài làm chú bé giúp việc và công nhân để ban tặng sự sống” (Tâm Thư 181) 

Ngày 15: “Hỡi các con, những người công bố lời nhập thể của Con Thiên Chúa, hãy học nơi Thầy. Ngài đã sống các nhân đức trước, rồi sau đó mới giảng dạy các nhân đức đó” (Tâm Thư 226) 

Ngày 16: “Đức Kitô người Thầy dịu hiền, bằng bửu huyết của mình, Ngài đã gắn kết chúng ta thành một bức tường chắc chắn đến nỗi không có gì phá đổ được” (Tâm Thư 181) 

Ngày 17: “Đấng Cứu độ chúng ta là Thầy và Đấng ban ơn bền chí cho đến chết” (Tâm Thư 383)

Ngày 18: “Chúng ta hãy tháp mình vào cây sinh hoa trái, để khi Thầy được nâng cao trên thập giá, thì Ngài cũng kéo chúng ta lên” (Tâm Thư 77).

Ngày 19: “Cần phải tuân giữ lời dạy của Thầy trên thánh giá, nghĩa là yêu thương và trìu mến người thân cận” (Tâm Thư 235) 

Ngày 20: “Hãy học nơi Thầy dạy đàng chân lý, Đấng đã ban sự sống cho chúng ta những con chiên lạc xa ân sủng” (Tâm Thư 34)

Ngày 21: Năm 1374 Catarina được mời đến tổng hội của Anh em Đa Minh tại Santa Maria Novella (Florence) và được lắng nghe vì danh thơm tiếng tốt của ngài.

Ngày 22: Năm 1376 tại Avignone Đức Giáo hoàng Grêgôriô XI tiếp kiến Catarina. Cha Raymondo Capua cũng hiện diện ở đó.

Ngày 23: “Người Thầy của chúng ta đã được siêu tôn, để chúng ta được thông dự vào sự tốt lành cao cả và vĩnh cửu của Thiên Chúa” (Tâm Thư 316)

 Ngày 24: “Maria Mađalêna chỉ nghĩ một điều là làm thế nào để tìm thấy Thầy và đi theo Thầy của mình” (Tâm Thư 165)

Ngày 25: “Ta ban cho con Maria Mađalêna như người bạn đồng hành và con phải theo ngài, vì ngài là thầy và người hướng dẫn” (Tâm Thư 165)

Ngày 26: “Càng gần với Thiên Chúa người Thầy duy nhất bao nhiêu, chúng ta càng thông dự vào sự tốt lành và cảm thấy hương thơm nhân đức bấy nhiêu” (Tâm Thư 203) 

Ngày 27: “Thiên Chúa là Thầy của các nhân đức mà chúng ta tiếp nhận từ Ngài, và chúng ta sẽ kết hợp với Đấng thiện hảo bằng lời cầu nguyện” (Tâm Thư 203)  

Ngày 28: “Chúa Cha là người Thầy quyền năng và nhân hậu, đã dựng nên linh hồn chúng ta theo hình ảnh của Ngài” (Tâm Thư 181).

Ngày 29: “Chúng ta là viên đá, chủ thầu xây dựng, tôi tớ và công nhân, để xây cất tòa nhà tâm hồn chúng ta” (Tâm Thư 181).

Ngày 30: “Ôi người Thầy nhân lành, Ngài là thợ gốm đã loại bỏ cái bình sành rồi lấy lại, bẻ gẫy rồi hồi phục nó theo như sự tốt lành của Ngài” (Cầu Nguyện 26)

Ngày 31: “Ôi Cha vĩnh cửu là Người Thầy dịu hiền! Tất cả sự khôn ngoan, hiểu biết và nhân hậu vô biên đều ở trong Ngài” (Tâm Thư 181)

 

Comments are closed.