Ý cầu nguyện tháng 05/2012

0

THÁNG 5: THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Ý CẦU NGUYỆN:

 Noi gương Đức Trinh Nữ Maria, xin cho mỗi chị em trong Hội dòng biết năng đọc và suy gẫm Lời Chúa, để Lời Chúa trở thành lương thực nuôi dưỡng, nên sức mạnh thúc đẩy, nên cảm hứng giúp chị em sống chứng nhân của Lời trong mọi môi trường chị em hiện diện.

CÁC NGÀY GIỖ

6. Chúa Nhật

– Chị Luca Nguyễn Thị Kính (1967).

7. Thứ Hai                           

– Chị Clotilda Lê Thị Huê (2008)

19. Thứ  Bảy                               

– Chị M.Germana Phạm Thị Kim Lan (Mến,2003).

23. Thứ  Tư                            

– Chị Maria Nguyễn Thị Nhuần (2009)

25. Thứ  Sáu        

– Chị Angela Phạm Thị Đào (1993)

26. Thứ Bảy

– Chị Agnès Đỗ Thị Sâm (1989)

27. Chúa Nhật

– Chị Maria Đỗ Thị Ngắm (TH,1984).

CÁC NGÀY BỔN MẠNG

 

1. Thứ  Ba:  THÁNH GIUSE THỢ

 • Tu xá Thánh Giuse Lao động (Tân Mai III).
 • Tập viện.
 • Các chị Tự Hiến.       

5. Thứ  Bảy   Th. Vinh Sơn Phêriô, OP                                            

 •  Tu xá Thánh Vinh Sơn I (Bảo Lộc).
 • Tu xá Thánh Vinh Sơn II (Phú Sơn).

12. Thứ  Bảy                         

 • Chị Thanh Khiết, Chị Nội.

13. Chúa Nhật

 • Tu viện Mẹ Fatima (Kiến Thiết).
 • Chị Mai Hiên.

19. Thứ  Bảy                         

 •  Chị Columba Công (Miễn).

28. Thứ Hai   

 • Chị Batôlômêô Chúc

31. Thứ  Năm ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ  ÊLISABETH.  

 • Gia đình Mẹ thăm viếng (Thường huấn cấp IV).
 • Lớp Magnificat (Khấn lần I, 2005).
 • Chị Trần Linh, Chị Thê, Chị Huyền Diệu.

 

Comments are closed.