Vị Thánh kính ngày 18 tháng 7

0

Pambo, Ẩn sĩ

Pambo (sinh 303-tử 390) còn gọi là Pamo là một ẩn sĩ người Ai cập, là môn sinh của thánh Anthony (Antôn- kính ngày 17 tháng 1) và cũng là người được thánh Athanasius (Athanasiô-kính ngày 2 tháng 5) rất hâm mô do không chỉ những nét ưu việt trong đời sống của Ngài mà còn do việc bênh vực cách tích cực những giáo huấn của Công đồng Nicê năm 325. Pambo thụ phong linh mục năm 340. Ngài hướng dẫn một mô hình mẫu cho các đan sĩ đương thời: lao động chân tay, ăn chay trường kỳ, đánh tội, và cầu nguyện lâu dài. Ngài nhìn nhận việc giữ thinh lặng là bước đầu tiên và căn bản hướng tới đời sống tâm linh sâu xa. Chủ đề duy nhất trong bài giảng dạy của Ngài là “Hãy tỉnh thức lương tâm và hướng về tha nhân, bạn sẽ được ơn cứu độ.” Ngày lễ kính Ngài không có trong lịch phụng vụ Công giáo nhưng được Giáo Hội Chính thống Nga kính nhớ.

Comments are closed.