Tin buồn: em trai của Sr. Agnès Hoàng Thị Hòa

0

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh, xin kính báo đến quý Bề trên và chị em:

Anh PHÊRÔ HOÀNG KHẮC THIỆN

Em trai của Sr. Agnès Hoàng Thị Hòa, OP
và là anh rể của Sr. Maria Nguyễn Thị Bích Thảo, OP
vừa qua đời lúc 23g30′, thứ Ba, ngày 27.8.2013
tại Giáo xứ Vinh Quang, Hà Lan B, Ban Mê Thuột.
Hưởng dương 49 tuổi.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 4:30′ sáng Thứ Sáu, ngày 30.8.2013 tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Quang, Ban Mê Thuột.

Xin các cộng đoàn cầu nguyện cho Linh hồn Phêrô theo Nội Quy số 84.

Hội Dòng xin chân thành chia buồn cùng chị Agnès Hoàng Thị Hòa và gia quyến.

Xin Chúa sớm đưa Linh hồn Phêrô về hợp hoan cùng các Thánh trên Thiên Đàng, và an ủi người thân trước biến cố mất mát đau thương này.

Kính báo,

Ban Truyền Thông

Comments are closed.