Suy niệm với Mẹ, ngày 24.5

0

Thứ Bảy 24/05/2014

Ga 15,18-21

“Anh em không thuộc về thế gian” (Ga 15,19)

Như Mẹ: Thế gian trong bài Tin Mừng mà Chúa Giêsu muốn nói, đó là một thế lực thù ghét và luôn chống đối, tìm cách hãm hại Người. Vậy tại sao Chúa vẫn để chúng ta ở lại trong thế gian? Chúa không còn thương chúng ta nữa sao? Chắc chắn là không phải vậy rồi. Chúa sai chúng ta vào thế gian để biến đổi nó, để đem yêu thương vào nơi oán thù và ghen ghét.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã tách chúng con ra khỏi thế gian, nhưng lại sai chúng con đi vào thế gian. Đó là một thách đố lớn đối với lòng tin của mỗi người chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương khiêm nhường, âm thầm phục vụ của Mẹ, biết yêu thương anh em mình, để dù chúng con sống giữa thế gian, nhưng không bị vẩn đục bởi thế gian.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.