Suy niệm với Mẹ, ngày 25.5

0

Chúa Nhật 25/05/2014 

Tuần VI Phục Sinh – Năm A

Ga 14,15-21

Người luôn ở giữa anh em và trong anh em” (Ga 14,17)

Như Mẹ: Từ khi được nhận lãnh bí tích Rửa Tội, chúng ta có Chúa Thánh Thần hiện diện trong cõi lòng của mình. Người sống trong căn phòng nội tâm của chúng ta để lau chùi, quét dọn, và làm mới tâm hồn chúng ta mỗi ngày, để xứng đáng Chúa ngự vào. Người còn ở trong chúng ta để cầu nguyện giúp cho chúng ta, vì chúng ta là những con người yếu đuối không biết cầu nguyện như thế nào cho hợp và đẹp thánh ý Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con hầu như quên mất sự hiện diện của Người. Chúng con đi tìm Chúa ở một nơi cao xa nào đó và không ít lần thất vọng tự hỏi: Chúa ở đâu, sao chúng con không thấy Người?

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn ý thức được Chúa luôn ở trong và ở giữa chúng con, để chúng con biết cộng tác với Người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.