Suy niệm với Mẹ, ngày 29.5

0

 Thứ Năm 29/05/2014 

Ga 16,16-20

“Nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20)

Như Mẹ: Khoảng cách giữa buồn sầu-vui mừng, tối tăm-ánh sáng, cái chết-sự sống rất xa, nhưng cũng rất thực tế. Nếu chúng ta không qui hướng cuộc đời và mọi biến cố về sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban, chúng ta sẽ dễ lầm mà chọn cho mình hạnh phúc chóng qua trong cuộc sống tạm bợ này.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay như truyền cho chúng con sức mạnh để dám can đảm đón nhận mọi trái ngang của cuộc sống. Đó cũng là ánh sáng cho chúng con nhìn thấy con đường của niềm hy vọng đằng sau những bất công và tội ác. Đức tin dạy cho chúng con biết nhìn lên Chúa là cùng đích của mọi loài.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con lắng nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa như Mẹ đã lắng nghe và thực hành.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.