Suy niệm với Mẹ – ngày 1.6

0

Chúa Nhật ngày 01.06.2014
Tuần VII PHỤC SINH

CHÚA THĂNG THIÊN

Mt 28,16-20

“Khi thấy Người, các ông bái lạy
nhưng có mấy ông lại hoài nghi” (Mt 28,17).

Như Mẹ: Các môn đệ là những người thật diễm phúc được sống bên cạnh Chúa và trực tiếp đón nhận giáo huấn của Người. Tuy nhiên, các ông vẫn là những con người đầy yếu đuối. Chúa không quan tâm đến con người yếu đuối của các ông, nhưng Người mạnh dạn giao sứ vụ cho các ông.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trên hành trình theo Chúa, nhiều lúc chúng con cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi và mất niềm tin. Có khi chúng con muốn buông xuôi tất cả, nhưng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con. Chúa cần đến chúng con và không ngần ngại hứa với chúng con rằng: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con noi gương Mẹ biết bái thờ Chúa Giêsu là Chúa của đời mình với đức tin và lòng mến thiết tha.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon