Bước theo sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu

0

I. LỜI CHÚA: Mt 9, 36 –10,8

36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông;3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô;4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người.5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:

6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

II. SỐNG LỜI CHÚA

Đặt mình trong khung cảnh bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, chúng ta cảm nhận được tâm trạng của Chúa Giêsu trong sứ mạng cứu độ Cha trao cho Người. Người đi khắp các làng mạc, thành thị rao giảng về Nước Trời và ở đâu Người cũng chạnh lòng thương đám đông vây quanh Người vì họ lầm than vất vưởng như chiên không người chăn dắt. Trong thế giới hôm nay, cũng có những đám đông như thế, đặc biệt là khi dân số gia tăng, đám đông sẽ nhiều hơn nữa những con người sống không định hướng, không niềm tin, không lý tưởng! Họ đang ở bên cạnh chúng ta, cùng khu phố với chúng ta, bạn đồng nghiệp của chúng ta, đông vô kể! Như xưa Chúa Giêsu đã tuyển chọn các môn đệ, ngày nay người cũng gọi mời chúng ta, những Kitô hữu mang danh Người tiếp bước sứ vụ của Người để loan báo Tin Mừng về sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa đối với dân Người.

1. Chúa Giêsu chọn các môn đệ tiếp bước theo Người

Khi tiếp cận với đám đông dân chúng say mê nghe lời giảng dậy của Chúa, Chúa Giêsu biết  họ đói khát chân lý và tình yêu vì họ chưa từng nhận được sự quan tâm, nâng đỡ, hướng dẫn đúng đắn từ phía những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ. Quả thật, Chúa Giêsu không chỉ nhìn con số đông của họ, không hài lòng với những lời tung hô của họ, nhưng Người nhìn thấu cõi lòng trống rỗng của họ và cảm thông với nỗi khổ đau của từng người trong họ. Người cảm thấy những thao thức, khát vọng mong được giải thoát của họ đan dệt với nhau trở thành một vấn đề nghiêm trọng, cấp bách như đồng lúa đã chín vàng mà thiếu thợ gặt. Vì thế, Chúa Giêsu đã quyết định chọn trong những môn đệ của Chúa mười hai tông đồ làm bạn đồng hành với Chúa trong sứ mạng cứu độ này. Chúa yêu thương huấn luyện họ theo mẫu gương của Chúa rồi ban cho họ quyền trên ma quỉ và làm phép lạ chữa lành bệnh nhân cũng như cho kẻ chết sống lại. Chúa còn sai 72  môn đệ  ra đi từng hai người một đến các thành, các làng mà Chúa sẽ đến; và các ông đã trở về hớn hở thưa với Chúa: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỉ cũng phải khuất phục chúng con” (Lc 10,1-20)

2. Ơn gọi của người Kitô hữu hôm nay.

Truyền giáo, loan báo Tin Mừng chính là bản chất, ơn gọi và sứ mạng của tất cả mọi người tin vào Chúa Giêsu. Giữa lòng xã hội  đang biến chuyển hôm nay, khi mà nền kinh tế thị trường đề cao lợi nhuận vật chất hơn phẩm giá con người, khi người người mải miết chạy theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật mà đánh mất chiều kích nội tâm, thì sẽ có biết bao người mất định hướng, sống vất vưởng trong cô đơn, nghèo đói! Vì thế, Chúa Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta tiếp bước theo sứ mạng của Người, hiện diện thân tình, lắng nghe, đồng cảm với một ai đó đang mất ý nghĩa sống, đang bế tắc trong khủng hoảng nhân cách, đổ vỡ trong mối quan hệ hay đau khổ vì bệnh tật, thiếu ăn, thiếu mặc. Chúng ta cần hiểu rằng: để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, không nhất thiết phải là người có năng lực đặc biệt. Điều cần thiết cơ bản chính là thái độ sẵn sàng với một trái tim mở rộng để chúng ta có thể trở nên một sứ giả lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với người nghèo và người đau khổ. Chính Chúa Giêsu sẽ đồng hành với chúng ta trong sứ vụ với những phép lạ và ơn ban của Người cho những ai tin và cầu xin nhân danh Người. 

Câu chuyện sau đây có thể là một minh họa cho thấy nét đẹp của một chứng nhân Tin Mừng của thời đại hôm nay. T được gia đình chị A yêu thương ngay khi anh là một thanh niên nghiền ma túy thường nằm ngủ ở vỉa hè của nhà chị A, một căn nhà nhỏ xíu chừng 4 mét vuông. Tuy sống trong hoàn cảnh nghèo của một người mua bán ve chai với 3 người con không có việc làm ổn định, nhưng chị đã tiếp nhận T vào nhà sống như con trong gia đình. Trong sự thân thương gần gũi chị đã ân cần chăm sóc và giúp T cai nghiện, đồng thời hướng dẫn T học giáo lý Công Giáo và cầu nguyện trong tâm tình của người con với Thiên Chúa và Mẹ Maria. Nhờ đó T đã được biến đổi; và hiện nay T đã trở thành một thanh niên lành mạnh, tự tin, lạc quan, vui sống với tay nghề thợ sắt và hạnh phúc được là một Kitô hữu hằng tuần đi tham dự nhóm chia sẻ lời Chúa. Qua câu chuyện này, mỗi người chúng ta trong điều kiện sống của mình, cũng có thể theo gương chị A thể hiện một nghĩa cử yêu thương cụ thể cho một ai đó nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong chúng ta.

 Lạy Chúa Giêsu, chung quanh chúng con là những đám đông những con người sống không định hướng, không niềm tin, không lý tưởng! Đó là một cánh đồng lúa chín đang chờ thợ gặt. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, dạy chúng con biết sống yêu thương để gặt hái các linh hồn,  loan báo cho họ Tin Mừng cứu độ của Chúa. Amen.

 

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh

Comments are closed.

phone-icon