Suy niệm với Mẹ – ngày 09.6

0

Thứ Hai ngày 09.06.2014

TUẦN X THƯỜNG NIÊN A

Mt 5,1-12

“Phúc cho ai có  tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3)

Như Mẹ: Chúa Giêsu không cổ võ cảnh nghèo đói, nhưng Chúa mong con người có tâm hồn nghèo khó. Người có tầm hồn nghèo khó là người luôn tín thác vào Chúa, để Chúa quan phòng chăm sóc lo liệu.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa mời gọi chúng con sống tinh thần nghèo khó theo gương sống của Con Chúa xưa kia, và lời mời gọi này vẫn hằng tha thiết vang lên, nhất là trong xã hội thực dụng này. Xin giúp chúng con biết sử dụng của cải vật chất để phụng sự Chúa và phục vụ anh em với tinh thần tín tác vào Chúa quan phòng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin dạy chúng con biết noi theo gương Mẹ, chọn Chúa là cùng đích của cuộc đời và sẵn sàng từ bỏ thế gian vì lòng mến Chúa trong một tinh thần thanh thản.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon