Suy niệm với Mẹ – ngày 10.6

0

Thứ Ba ngày 10.06.2014 

 Mt 5,13-16

“Chính anh em là muối cho đời” (Mt 5,13)

Như Mẹ: Chúa Giêsu nhắc chúng ta phải luôn ghi nhớ sứ mạng làm môn đệ của Chúa: Người môn đệ không được quên nhiệm vụ làm chứng cho ơn cứu độ của Chúa. Người môn đệ trước hết phải đến với Chúa để “ướp mặn” đời mình nơi tình yêu của Chúa, rồi từ đó mới có thể trở nên muối mặn cho những ai đang ươn khô, vì chưa hề nghe biết về Chúa, Đấng là tình yêu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người ngày nay dường như thích sống vì mình, cho mình hơn là vì Chúa và cho tha nhân. Nhiều lúc, chúng con không còn tha thiết với ơn gọi làm sứ giả cho Nước Trời nữa. Xin Chúa ướp mặn đời chúng con, ban thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con trở nên nhân chứng đức tin như muối cho đời.

Nhờ Mẹ: Mẹ là gương sáng về đời sống đức tin, xin giúp chúng con biết sống theo Mẹ tin tưởng vào Chúa để thành muối cho đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon