Suy niệm với Mẹ – ngày 11.6

0

Thứ Tư, ngày 11.06.2014 

Thánh Banaba tông đồ 

Mt 10,7-13

“Dọc đường hãy rao giảng rằng:
Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,7).

Như Mẹ: Đáp lại lời mời gọi của Thầy Giêsu, thánh Banaba đã lên đường thực hiện sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ. Với lòng yêu mến nhiệt thành, thánh nhân đã theo gót Đấng Cứu Thế bôn ba khắp nơi “không mang tiền bạc, bao bị, giầy dép,…” để sao cho có nhiều người được nhận biết ơn cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa cũng kêu gọi chúng con trở nên những nhà truyền giáo theo tinh thần bài Tin Mừng hôm nay: Không bận tâm lo lắng ở đâu, ăn gì, có được lợi ích gì không… nhưng chỉ có một điều duy nhất là cố gắng làm cho danh Chúa được nhiều người nhận biết.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con giữ được tinh thần hăng hái làm tông đồ cho Chúa giữa thế gian như thánh Banaba.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon