Suy niệm với Mẹ – ngày 12.6

0

Thứ Năm, ngày 12.06.2014

Mt 5,20-26

“Hãy để của lễ lại trước bàn thờ,
đi làm hòa với anh em con trước đã,
rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,24).

Như Mẹ: Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng lễ vật cao quí và đẹp lòng Thiên Chúa nhất, đó là tình yêu thương, sự bao dung chân thành đối với anh chị em của mình. Sự công chính của người môn đệ Đức Kitô không nằm ở chỗ giữ luật theo hình thức, nhưng là một cuộc sống luôn đong đầy tình yêu: Mến Chúa, yêu người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con chưa thật sự mở lòng mình ra đối với tha nhân. Xin tình yêu Chúa chạm vào lòng chúng con, để chúng con biết tha thứ và yêu thương tha nhân.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con theo gương Mẹ sống theo ý Chúa và yêu thương tha nhân từ trong mọi suy nghĩ và hành động để đời sống của chúng con nên như của lễ đẹp lòng Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon