Suy niệm với Mẹ – ngày 14.6

0

Thứ Bảy, ngày 14.06.2014 

Mt 5,33-37

“Có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,37).

Như Mẹ: Qua những lời nói thẳng thắn trên đây, Chúa Giêsu xác định giá trị cao cả của sự thật, nói sự thật và sống sự thật. Sống theo sự thật là sống trong Chúa và tình yêu của Ngài -Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Khi sống như thế, chúng ta mới thực sự được tự do.

Với Mẹ: Lạy Chúa, sống trong một xã hội dầy giả dối, thì sự thật dường như đã trở nên một món đồ xa xỉ, người ta không nghĩ tới và cũng muốn vứt bỏ nó. Nhiều lúc chúng con muốn buông xuôi trách nhiệm làm chứng cho Chúa, vì sợ bị chê bai. Xin cho chúng con can đảm bước đi trong ánh sáng chân lý của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trong những lúc khốn khó, gian nan để chúng con dám can đảm làm chứng cho Chúa, cho sự thật trong tình yêu của Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.   

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon