Suy niệm với Mẹ – ngày 17.6

0

Thứ Ba, ngày 17.06.2014 

Mt 5, 43-48

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện
cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44).

Như Mẹ: Giáo lý của Chúa Giêsu luôn mới mẻ và có những điều khó chấp nhận: Yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. Chúa đã sống điều ấy. Ngài đã đi trước và nêu gương để chúng ta theo Ngài. Chúng ta có dám sống như Ngài đã sống không?

Với Mẹ: Lạy Chúa! Với bản tính ích kỷ và kiêu ngạo của mình, chúng con khó lòng mà tha thứ và đón nhận những người đã xúc phạm đến mình. Xin giúp chúng con biết bắt chước sống theo tình yêu không loại trừ, không phân biệt của Chúa để chúng con xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con có được trái tim yêu thương, để chúng con biết cầu nguyện cho mọi người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon