Suy niệm với Mẹ – ngày 19.6

0

Thứ Năm, ngày 19.06.2014 

Mt 6, 7-15

“Cha của anh em biết rõ anh em cần gì” (Mt 6,8)

Như Mẹ: Người Pharisêu thích cầu nguyện cách phô trương và dài dòng; còn Chúa Giêsu lại muốn chúng ta cầu nguyện cách kín đáo, với tâm tình đơn sơ và tin tưởng, vì Chúa Cha biết rõ chúng ta cần gì trước khi chúng ta cầu xin. Ngài chờ đợi chúng ta tìm đến với Ngài để bày tỏ lòng tin và tình mến. 

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong xã hội chuộng vật chất và thực dụng hiện nay, nhiều người không tha thiết với việc cầu nguyện. Vì người ta sợ mất thời gian, hoặc nghĩ rằng mình đã đầy đủ không cần đến ai. Xin cho chúng con biết dành thời gian cho Chúa qua việc thiết tha cầu nguyện, vì cầu nguyện là sức sống của người theo Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ là mẫu gương tuyệt vời cho chúng con về đời sống cầu nguyện. Xin Mẹ giúp chúng con học theo gương Mẹ để trở nên người Kitô hữu luôn kết hợp tha thiết với Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.

phone-icon