Suy niệm với Mẹ – ngày 23.6

0

Thứ Hai, ngày 23.06.2014 

Mt 7,1-5

“Anh em đừng xét đoán,
để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1)

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng ta không xét đoán người khác. Đừng nhìn theo dáng vẻ bên ngoài để kết luận hay đưa ra một lời khẳng định nào về việc ai xấu ai tốt. Thiên Chúa biết rõ từng người, chỉ Người mới có quyền xét đoán và định đoạt đối với từng người.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa luôn mời gọi chúng con yêu thương nhau và coi tất cả là anh chị em của mình. Chúa yêu thương mọi người: xấu cũng như tốt, và ai cũng đáng được hưởng ơn cứu độ. Xin thêm sức mạnh để chúng con thi hành ý muốn này của Chúa: không xét đoán người khác, để khỏi bị Chúa xét đoán.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn khiêm nhường để chúng con biết đón nhận khuyết điểm của nhau vì lòng yêu mến Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon