Suy niệm với Mẹ – ngày 22.6

0

Chúa Nhật XII TN – Năm A  ngày 22.06.2014        

LỄ MÌNH MÁU THÁNH

Ga 6, 51-58

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51)

Như Mẹ: Chúa Giêsu khẳng định với người Do Thái rằng “Người là bánh hằng sống từ trời xuống”. Quả thật, đây là một mầu nhiệm đức tin đòi chúng ta phải luôn xác tín rằng Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu là thần lương mang lại sự sống đời đời. Người cũng mời gọi chúng ta, là những Kitô hữu, hãy năng đến với Người trong bí tích Thánh Thể.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Được sống muôn đời là điều ai cũng muốn. Xin giúp chúng con ý thức rằng: Chỉ nơi Chúa chúng con mới tìm được phương thuốc trường sinh. Mỗi khi rước Mình và Máu Thánh Chúa là chúng con được tham dự vào sự sống bất diệt của Người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin thêm lòng tin giúp chúng con có lòng tôn kính và khao khát được rước Mình và Máu Chúa mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon