Tham dự yến tiệc Thánh Thể

0

I. LỜI CHÚA

51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? “53 Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

II. SỐNG LỜI CHÚA

“Ôi yến Tiệc Mình và Máu Thánh Chúa,

Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta.

Tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình;

và đổ đầy ân sủng, xuống cõi lòng nhân thế.

Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng.”

(Thánh Thi Tin Mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa do thánh tiến sĩ Tôma Aquinô biên soạn) 

Khi hát lên bài thánh thi trên với niềm xác tín, chúng ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc được tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa Giêsu. Trong thánh lễ hôm nay, hơn lúc nào hết, chúng ta tập trung vào lời truyền phép của linh mục dâng thánh lễ để cảm nghiệm sâu hơn sự biến đổi lạ lùng của bánh và rượu trở thành Mình và Máu Chúa Giêsu. Đặc biệt hơn nữa khi chúng ta lên rước lễ và nghe linh mục nói với mình: “Mình Thánh Đức Kitô”, chúng ta thưa “Amen” với một trái tim tràn đầy xúc động và ngạc nhiên trước hồng ân quá cao trọng Chúa đã ban cho chúng ta. Ôi, nếu không phải là lời mời của chính Chúa Giêsu thì làm sao chúng ta dám tham dự yến tiệc Mình và Máu Thánh của Người!

Lạy Chúa Giêsu,

Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa đã phó thác Mình và Máu Chúa cho chúng con một cách trọn vẹn. Chúng con càng cảm nhận rõ phẩm chất thánh thiện tuyệt đối của Chúa, và bản chất giới hạn yếu hèn của chúng con. Chúng con càng xác tín hơn rằng: không ai trong nhân loại có thể xứng đáng tiếp rước Chúa là Chúa cả trời đất vào lòng. Vâng, nếu không phải là ân ban và lời mời gọi tha thiết của Chúa thì không ai trong gia đình nhân loại dám lại gần Bí tích Thánh Thể, nhận lấy bánh và nghe Chúa nói: “Đây là thân thể của Chúa”. Hồng ân này thật khó hiểu cho trí khôn nhân loại của chúng con. Vì thế, trong đời sống đã bao nhiêu lần chúng con  lên rước lễ nhưng chúng con chưa thực sự hiểu về tình yêu vô biên của Chúa đã dành cho chúng con trong mầu nhiệm Mình và Máu Thánh của Chúa.

Tham dự thánh lễ hôm nay, đức tin của chúng con đã được củng cố thêm khi nghe đọc Lời Chúa: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”  Chúng con còn ngạc nhiên hơn nữa khi Chúa không những khuyến khích mà còn cảnh giác những ai không tiếp nhận ân ban và lời mời của Chúa: “Thật, tôi bảo thật … nếu … không ăn thịt và uống máu Con Người, … sẽ không có sự sống nơi mình.” Chúa biết nhân loại chúng con khó tin vào tình yêu ngoại thường của Chúa nên Chúa đã nhắc đi nhắc lại với lời hứa rất quả quyết rõ ràng rằng: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.”

Vâng, lạy Chúa Giêsu,

Mầu nhiệm tình yêu của Chúa trong Bí tích Thánh Thể vượt quá kiến thức của chúng con. Quả thực chúng con không thể hiểu thấu! Chúng con chỉ biết tiếp nhận với đức tin khiêm tốn và lòng biết ơn. Chúa đã nuôi chúng con bằng thịt của Chúa, cho chúng con được mạnh sức để yêu mến và phụng sự Chúa. Xin cho chúng con hòa nhập vào sự vô biên của hồng ân vĩ đại này và xác tín hơn vào tình yêu Chúa trong cuộc đời của chúng con. Hy vọng với sự giúp đỡ của ân sủng Chúa, chúng con có thể đón nhận được sự biến đổi kỳ diệu mà Chúa đã ban cho chúng con trong Bí tích cực thánh này là cho con được trở nên một với Chúa và với anh chị em trong gia đình Hội Thánh và gia đình nhân loại của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu,

Chúng con thực sự kinh ngạc vì Chúa đã mời gọi chúng con đến dự yến tiệc Mình và Máu  Thánh Chúa. Chúng con tin rằng: trong Bí tích Thánh Thể, Chúa muốn trở nên dòng suối luôn chảy trong chúng con cả thể xác và linh hồn, Chúa làm cho chúng con trở nên tốt đẹp hơn trong tình yêu của Chúa. Nguyện xin dòng Máu của Chúa mà chúng con được lãnh nhận làm mới lại tâm trí chúng con để chúng con có thể đạt tới mục đích mà Chúa đã dựng nên chúng con là được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa. Chúng con tin rằng tất cả mọi người đến với Chúa đều được biến đổi như chị phụ nữ Samarita được gặp Chúa nơi bờ giếng Giacóp hay như chị Maria Madalêna được Chúa gọi tên khi Chúa sống lại; và biết bao nhiêu người khác nữa như Matthêu và Giakêu. Họ đã giã từ cuộc đời tội lỗi đầy bóng tối, gian dối, nô lệ  để sống trong ánh sáng niềm vui, bình an và hy vọng của Chúa. Nguyện xin Chúa cũng biến đổi chúng con từ thái độ sống hững hờ thiếu đức tin trở thành một Kitô hữu đích thực xác tín vào tình yêu của Chúa trong Bí tích Thánh Thể để chúng con được sống sự sống của Chúa và nhận ra sự hiện diện quyền năng của Chúa luôn hoạt động trong chúng con để cứu độ những người nghèo chưa được giới thiệu về Tin Mừng của Chúa trong xã hội hôm nay. Amen.    

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh

 

 

 

Comments are closed.

phone-icon