Trong vinh quang của Đức Kitô

0

I. LỜI CHÚA

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

II. SỐNG LỜI CHÚA

Hôm nay, ngày lễ Chúa Giêsu lên trời, chúng ta được mời gọi hãy vui mừng trong vinh quang của Chúa, vinh quang vì Người đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, vinh quang trong gia nghiệp Nước Trời mà Người đã dành cho chúng ta, những ai tin vào danh của Người. Cả ba bài đọc trong thánh lễ đều củng cố niềm tin cho chúng ta về chân lý này. Bài đọc thứ nhất (Cv 1,1-11) tả lại khung cảnh Chúa Giêsu lên trời, và Người hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Bài đọc thứ hai (Ep 1,17-23) thánh Phaolô giải thích ý nghĩa của mầu nhiệm lên trời: Thiên Chúa nâng Chúa Giêsu lên trên tất cả mọi quyền lực trong trời đất và đặt Người làm Đầu Hội Thánh và làm Chúa mọi loài thụ tạo. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Chúa được trao toàn quyền trên trời dưới đất, và truyền cho các ông ra đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ; đồng thời Chúa hứa ở cùng các ông mọi ngày cho đến tận thế. Với những ý nghĩa đó, trong cầu nguyện chúng ta cùng hiệp thông với nhau dâng lời cảm tạ về ba hồng ân của đời sống mới mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô: niềm hy vọng được giải thoát, được hưởng vinh quang nước Trời và quyền năng Thiên Chúa ở với chúng ta.

1. Niềm hy vọng được giải thoát

Như tất cả mọi Kitô hữu, niềm hy vọng của chúng ta ở trong sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi, vì thế chúng ta được giải thoát để sống trong tự do và bình an; bất kể chúng ta đang phải đối diện với hoàn cảnh như thế nào. Trong Đức Kitô, một khi chúng ta đã được giao hòa với Thiên Chúa, chúng ta không còn là khách lạ hay người ngoài nữa, mỗi ngày chúng ta có thể sống trong niềm tin tưởng vì biết chắc rằng: chính Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, tăng sức cho chúng ta và không ngừng an ủi chúng ta. Niềm hy vọng được giải thoát sẽ giúp chúng ta luôn đặt niềm tin vào Đức Kitô khi chúng ta phải đương đầu với sức mạnh của tội lỗi, bóng tối, gian dối, nô lệ và sự chết đang muốn khống chế chúng ta và những thành viên trong gia đình chúng ta. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy bất lực để từ bỏ một khuynh hướng xấu, hay không thể khuyên bảo những người thân của chúng ta sống yêu thương tha thứ cho nhau, chúng ta cũng đừng nản lòng, nhưng hãy tín thác nơi danh Đức Kitô trong lời cầu nguyện khiêm tốn, kiên trì, vì bất cứ ai mở lòng ra tiếp nhận ơn cứu độ của Đức Kitô đều được biến đổi và được hưởng sự tự do và bình an đích thực của con cái Chúa.

2. Được hưởng vinh quang nước Trời.

Niềm hy vọng của chúng ta khi đặt niềm tin vào Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở sự giải thoát khỏi nô lệ và tội lỗi, nhưng đỉnh cao của những ân lộc mà Chúa Giêsu muốn ban cho chúng ta chính là gia nghiệp nước Trời, nơi chúng ta được ở trong nhà Cha đời đời trong tình yêu và hạnh phúc viên mãn, nơi tràn đầy ánh sáng rạng ngời vinh quang của vẻ đẹp thần linh mà từ ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Ngài. Quả thực, khi lên trời, Chúa Giêsu đã mở cánh cửa Thiên Đàng cho chúng ta. Mặc dù chúng ta là những tội nhân, nhưng chúng ta đã được tha thứ và cứu chuộc trong máu của Người; hiện giờ, chúng ta được yêu thương và tiếp nhận như những người con của Thiên Chúa và chúng ta được sống với Chúa đời đời. Vì thế, trong cuộc sống hằng ngày, khi chúng ta phải chiến đấu với những đam mê hưởng thụ của bản năng hay khi gặp khó khăn về kinh tế, đau khổ vì bệnh tật, hoặc những tai nạn tự nhiên ập đến, chúng ta hãy hướng lòng lên trời cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu xin Người ban Thánh Thần hướng dẫn chúng ta bình tĩnh chịu đựng, khôn ngoan ứng xử như những lữ khách sẵn sàng trải qua gian khổ, từ bỏ tất cả để tiến về quê hương Thiên Đàng.

3. Quyền năng Thiên Chúa ở với chúng ta

Tuy nhiên, khi nói về niềm hy vọng và vinh quang ở trên trời không có nghĩa là chúng ta chỉ có được hạnh phúc sau khi chúng ta chết, nhưng trong niềm tin vào Đức Kitô, chúng ta đã có thể bắt đầu được nếm cảm niềm vui, tự do và sự bình an đích thực trong từng ngày sống và trong từng phút giây khi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu đang đồng hành với mọi biến cố vui buồn của chúng ta. Hơn nữa, thánh Phaolô còn nói: chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng vô cùng lớn lao của Chúa Kitô ở trong chúng ta (x Ep 1, 19), như  Chúa đã hứa với các môn đệ: bất cứ ai tin vào Chúa sẽ có thể trừ quỉ, chữa bệnh cho người đau yếu, và làm những dấu lạ nhân danh Người (x Mc 16,17-18), nhờ quyền năng của Thánh Thần đã được ban cho chúng ta. Chính Thánh Thần đã làm cho Đức Giêsu sống lại luôn ở trong chúng ta, Ngài luôn ban sức mạnh cho chúng ta và mời chúng ta thể hiện quyền năng và trao ban ân sủng của Ngài cho những ai đang cần đến tình yêu của Thiên Chúa cứu độ. 

Vì thế, tuy chúng ta chỉ là những cha mẹ vô danh, những tín hữu tầm thường trong giáo xứ, những công nhân lao động nghèo hèn trong xã hội, hay là những bệnh nhân; thậm chí ngay khi chúng ta là một tội nhân, chúng ta vẫn có thể thực thi lệnh truyền loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu với quyền năng của Chúa Thánh Thần. Hy vọng rằng bất cứ ai tiếp cận với chúng ta, họ có thể cảm được sự hiện diện và tình yêu chữa lành của Chúa Giêsu. Vâng, nếu chúng ta tin và khiêm tốn phục vụ, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục chữa lành những thương tích trong tâm hồn những tội nhân và đem lại sức sống mới cho những bệnh nhân đang sống bên cạnh chúng ta. Và khi đó chúng ta là chứng nhân cho Chúa giữa lòng thế giới. Đó là một trách nhiệm nhưng cũng là một đặc ân. Khi chúng ta làm chứng cho sự thật, công lý, tình yêu và hòa bình, chúng ta đang làm chứng cho Chúa Giêsu: qua thái độ sống chân thành, đối xử công bằng, phục vụ yêu thương và sống an hòa với mọi người.

Lạy Chúa Giêsu lên trời nhưng Chúa lại hứa ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Lời hứa của Chúa là một bảo đảm cho niềm tin của chúng con. Chúa ở với chúng con, sự hiện diện của Chúa không thay đổi cuộc sống vất vả đau khổ của chúng con nhưng cho chúng con niềm hy vọng, can đảm đi qua mầu nhiệm thập giá để bước vào vinh quang mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con trên trời cùng với các thánh của Người. Chúng con cảm tạ Chúa. Amen. 

 

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh

Comments are closed.