Trung tín

0

Thôi Tử là quyền thần nước Tề định giết vua Trang Công nên họp các sĩ phu lại bắt buộc thề đồng lòng với nhau, ai nấy đều sợ hãi răm rắp vâng lời. Nhưng có Ánh Tử hiển nhiên như không, nhứt quyết không chịu thề. Thấy thế Thôi Tử bảo Ánh Tử:
– Ông nên nghe lời tôi, tôi lấy được nước, tôi chia cho ông một nửa, còn như không nghe tôi, tôi giết ông ngay lập tức.
Lúc ấy, khắp bốn bề quân lính của Thôi Tử hầm hầm đưa gươm giáo ra sẵn sàng để đâm chém Ánh Tử, chỉ chờ một dấu hiệu nhỏ của Thôi Tử mà thôi. Nhưng chết đến nơi mà Ánh Tử không nao núng, ông vẫn bình thản ung dung nói rằng:
– Lấy lời mà dụ người, bảo người phản bội vua là bất nhân. Lấy binh khí hăm dọa người làm cho người mất ý chí là bất dũng. Có giết ta thì giết, ta không theo việc nhà ngươi làm.
Thôi Tử nghe nói thì không dám làm gì Ánh Tử. Ánh Tử đứng dậy khoan thai bước ra.

* * *

Bạn thân mến,
Sống trên đời này, con người nào nắm được chân lý, con người nào có chính nghĩa là con người sống trong bình an, hiên ngang không sợ ai cả.
“Lòng ta, ta đã chắc rồi. Dễ ai giục đứng giục ngồi mà nao”. Những con người đó không sợ sự thật và luôn dám nói sự thật nhất là trước những bất công. Trái lại, từ xưa đến nay, có hai loại người mà xã hội Ðông, Tây, từ xưa đến nay đều khinh chê là những người xu thời, nịnh bợ và là những người lừa gạt người khác cho mình được việc.
Ðối với người đời mà như thế thì huống chi là Thiên Chúa là Ðấng Tạo Hóa, là vua thật của vũ trụ, chúng ta phải trung hiếu thành tín với Ngài. Các Thánh Tử Ðạo đã nêu gương sáng trong việc trung thành thờ phượng Chúa, thà chết chứ không bỏ Chúa, không làm mất lòng Chúa, không nêu gương xấu cho con cháu anh chị em mình.
Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết luôn hiên ngang sống trung thành với Chúa trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, bất cứ trước cám dỗ nào.

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con: Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Xin cho chúng con biết luôn trung thành với Chúa. Trung thành từ những việc nho nhỏ hằng ngày trong đời sống chúng con vì Chúa cũng đã dạy: “Ai trung tín trong việc nhỏ sẽ trung tín trong việc lớn”‘

Xin cho chúng con biết luôn can đảm nói không với tội lỗi và sự dữ, thà chịu thua thiệt ngay cả mạng sống chứ không phạm tội làm mất lòng Chúa, thất tín với Chúa. Amen.

Lm. Nguyễn Tầm Thường

Comments are closed.

phone-icon