Lạy Chúa, xin tới giúp con

0

Xin tới giúp con, lạy Chúa, để đôi mắt con là thương xót, để con không bao giờ nghi ngờ, không bao giờ xét đoán theo sự thể bề ngoài, nhưng con biện phân vẻ đẹp trong tâm hồn của cận nhân  và con đến giúp đỡ họ.

Xin tới giúp con, lạy Chúa để tai con là thương xót, để con hướng về những nhu cầu của cận nhân con và không xa lạ trước trước những nỗi đau khổ và những lời than vãn của họ.

Xin tới giúp con, lạy Chúa, để miệng lưỡi con là thương xót, để con không bao giờ nói điều xấu cho cận nhân con, nhưng với mỗi người, con giúp đỡ họ một lời an ủi và một lời xin lỗi.

Xin tới giúp con, lạy Chúa để những cánh tay con là thương xót và đong đầy những hành động tốt để con biết làm điều thiện cho cận nhân con và khoác trên con những trách vụ nặng nhất và khó chịu nhất.

Xin tới giúp con, lạy Chúa để những bàn chân con là thương xót để con vội vã cứu giúp cận nhân đang lúc có sự mệt mỏi và sự  phiền muộn của riêng con. Sự nghỉ ngơi thực sự của con là phục vụ cận nhân con.

Xin tới giúp con, lạy Chúa để tâm hồn con là thương xót, để con cảm nhận được tất cả những đau đớn của cận nhân con. Con tập thói quen một cách kín đáo nơi chính những người muốn lạm dụng lòng tốt của con, con biết điều đó; và con, con (ẩn mình) lặn sâu trong trái tim rất nhân hậu của Đức Giêsu. Con không nói về những đau khổ riêng con. Ôi lòng thương xót của Chúa an nghỉ nơi con! Ôi lạy Thiên Chúa của con.

(Sainte soeur Faustina,

Petit journal, n. 163)

Agnès chuyển ngữ

 

Comments are closed.

phone-icon