Suy niệm với Mẹ, ngày 11.7

0

Thứ Sáu, ngày 11.07.2014

Thánh Bênêđictô, vp – lễ nhớ

Mt 10,16-23

“Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt quan quyền
vì Thầy để làm chứng
cho họ và dân ngoại được biết” (Mt 10,18)

Như Mẹ: Đức Giêsu tiên báo những cuộc bách hại sẽ xảy đến cho các môn đệ, những nhân chứng của Chúa giống như Thầy chí thánh. Các ông sẽ bị thế gian chống đối, bách hại nhưng đó lại là cơ may để người môn đệ được làm chứng về Tin Mừng cho thế gian.

Với Mẹ: Người môn đệ theo Chúa là phải chấp nhận bắt bớ, bách hại vì danh Chúa. Mỗi người chúng con cũng là môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con can đảm theo Chúa dù gặp khó khăn, bắt bớ, vu khống hay bách hại. Xin cho chúng con dám tự hào vì được mang danh thánh Kitô.  

Nhờ Mẹ: Mẹ đã sống hết lòng vì danh thánh Chúa.Xin Mẹ giúp chúng con biết tạ ơn Chúa vì được mang danh xưng là con Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon