Suy niệm với Mẹ, ngày 17.7

0

Thứ Năm, ngày 17.07.2014

Mt 11, 28-30

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi,
và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

Như Mẹ: “Ách” của Chúa là giáo huấn và giới răn yêu thương của Chúa. Ách của chúng ta là tội lỗi của chúng ta; gánh nặng của chúng ta là tất cả những đau khổ về mặt thể xác và tinh thần của chúng ta. Chúa muốn chúng ta trút hết cho Chúa cái ách của chúng ta; Chúa muốn chúng ta trao cho Chúa cái gánh nặng của chúng ta, và hãy mang lấy cái nhẹ nhàng và êm ái của Chúa để chúng ta được an ủi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin dạy cho con biết đến vớiChúa sau một ngày làm việc vất vả, biết dâng cho Chúa tất cả những vui buồn của đời sống.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã luôn nương tựa vào lòng từ ái của Chúa.Xin Mẹ dẫn con đến nép mình vào tình yêu của Người.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon