Suy niệm với Mẹ, ngày 4.7

0

Thứ Sáu, ngày 04.07.2014

Thánh Êlisabét Bồ Đào Nha

Mt 9,9-13

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà là người tội lỗi” (Mt 9,13)

Như Mẹ: Mục đích của Chúa Giêsu đến trần gian là cứu độ người tội lỗi, đem nhân loại đang trên đường của sự hủy diệt trở về với Lòng Thương Xót của Chúa. Người đặc biệt yêu thương những kẻ bé mọn, thấp hèn, tội lỗi. Người không loại trừ ai, nhưng đón nhận tất cả, và muốn cứu độ tất cả mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa!Chúa đã thương tha thứ và đón nhận con, lại kêu gọi con làm môn đệ rao truyền ơn cứu độ của Chúa. Xin cho con có được trái tim nhân ái của Chúa, để con cũng biết tìm đến với những người tội lỗi và đau khổ. Vì chính con đã được Chúa thứ tha và nâng đỡ, thì xin cho con cũng biết tha thứ và đỡ nâng họ.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi! Xin cho con học theo gương Mẹ, sống khiêm nhường, đồng thời luôn biết gắn bó với Chúa là Đấng Công Chính.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon