Suy niệm với Mẹ, ngày 5.7

0

Thứ Bảy, ngày 05.07.2014

Antôn Maria Giacaria, Lm

Mt 9,14-17

“Rượu mới thì đổ vào bầu mới” (Mt 9,17)

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Ađam mới. Người đến khai mở một thời đại mới: thời đại của tình thương, tha thứ và công bằng. Người đến để mang ơn cứu độ, để giải thoát chúng ta ra khỏi tình trạng hư hoại của tội lỗi và sự chết. Người đến mời gọi chúng ta ăn năn sám hối, tin vào Tin Mừng. Khi tin vào Đức Kitô và sống theo Tin Mừng của Người, thì chúng ta đã thực sự thuộc về Nước Thiên Chúa.

Với Mẹ: Rượu mới thì bầu da phải mới. Xin Chúa quét dọn ngôi nhà tâm hồn của chúng con, làm mới lại mảnh đất lương tâm, để Lời Chúa thực sự biến đổi con người chúng con và cũng góp phần biến đổi xã hội và thế giới này.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã tin vào Chúa Giêsu. Mẹ đã sống Lời Chúa một cách trung thành.Xin cho chúng con vững tin vào Chúa, sống theo tinh thần giới răn mới của Người là yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon