Suy niệm với Mẹ – Ngày 27.8

0

Thứ Tư, ngày 27.08.2014

Lễ nhớ thánh nữ Mônica

Mt 23,27-32

“Bên ngoài có vẻ công chính, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác” (Mt 23,28)

Như Mẹ: Trong Tin Mừng, chúng ta thường hay thấy Chúa lên án các kinh sư và những người Pharisêu rất thẳng thừng vì lối sống giả hình của họ. Nhưng Chúa lại hoan nghênh những người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi mà biết hối cải… Vì Chúa đến thế gian là để mang ơn cứu độ cho những người nghèo khổ và tội lỗi.

Với Mẹ: Chúa không muốn chúng con sống hình thức, sống để người khác khen ngợi như các kinh sư và người Pharisêu. Nhưng Chúa muốn chúng con sống khiêm nhường và khó nghèo theo gương Chúa, để mai này được sống sung túc trong vinh quang Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết đi trên con đường ngay thẳng xưa kia Chúa đã đi.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.