Suy niệm với Mẹ – Ngày 31.8

0

Ngày 31.08.2014

Chúa Nhật 22 Thường niên – Năm A, Tv tuần 2

Mt 16,21-27

Nếu được cả thế gian mà phải thiệt mất
mạng sống, thì nào có lợi gì” (Mt 16,26)

Như Mẹ: Đời người có hạn: có sinh thì phải có chết. Mà sau cái chết, thì đó là vô tận. Giàu sang phú quý bao nhiêu, khi chết cũng phải bỏ lại tất cả. Giàu sang ở trần gian, mà đời sau lại mất hết thì có ích lợi gì!

Với Mẹ: Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con lương thực hằng ngày.Những gì Chúa ban cho chúng con như cơm ăn, áo mặc, nhà cửa hay sức khoẻ… là để giúp chúng con sống xứng đáng với phẩm giá con cái Chúa hơn. Xin cho chúng con đang khi sống ở trần gian này, lòng luôn hướng về vinh quang trên trời.

Nhờ Mẹ: Mẹ là Nữ Vương trời đất, xin Mẹ giúp chúng con, khi còn sống ở đời này, biết thu tích kho tàng Nước Trời như tình yêu thương và lòng tha thứ để mai sau được sự sống đời đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.